Junts per Terrassa porta en el ple municipal d’octubre una moció sobre la participació ciutadana. L’agrupació municipal considera que un cop aprovat el nou Reglament Orgànic Municipal, el qual ja es troba en vigor, és el moment de dnar un major impuls a la participació dels egarencs en els òrgans municipals. Per fer-ho, proposen quatre acords:

Primer.- Que es convoqui la Comissió Política de Qualitat Democràtica abans de finalitzar aquest any, i de manera periòdica durant el mandat, per tal d’avançar en la millora de la qualitat democràtica a la nostra ciutat, aconseguir un major accés a la participació i assegurar que la ciutadania pugui expressar-se i ser escoltada en qualsevol presa de decisió que pugui afectar-la.

Segon.- Que es convoqui la Comissió d’impuls i seguiment del Reglament de Participació Ciutadana, d’acord amb la disposició addicional segona del Reglament de Participació Ciutadana, abans de finalitzar aquest any.

Tercer.- Que s’elabori un resum o esquema explicatiu, de fàcil comprensió i seguint els criteris de lectura fàcil, sobre els mecanismes de participació de la ciutadania en les comissions informatives i d’altres òrgans municipals i òrgans de participació territorial i sectorial així com en el Ple municipal, d’acord amb el què s’estableix en el Reglament de Participació Ciutadana i en el nou Reglament Orgànic Municipal.

Quart.- Que es faci la difusió necessària d’aquest resum o esquema explicatiu per tal que arribi a tota la ciutadania (veïns i veïnes, entitats, persones jurídiques i col·lectius de la ciutat).

Cinquè.- Que s’estudiï i analitzi la necessitat o no de modificar el Reglament de Participació Ciutadana per tal d’introduir aquells supòsits de participació ciutadana regulats en el Reglament Orgànic Municipal actual com és el cas de les propostes ciutadanes (art. 46 i 57 del ROM) i que no van poder ser introduïdes al Reglament de Participació Ciutadana en el moment de la seva aprovació.

Nou comentari