MónTerrassa
Junts exigeix la retirada immediata de la línia Pierola-Rubí

El grup municipal Junts x Terrassa (JxT) ha presentat una proposta d’Acord de Junta de Portaveus de rebuig a la línia d’alta tensió Pierola-Rubí promoguda per les empreses privades Forestalia i GreenCapital i exigir la seva retirada immediata

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Forestàlia SL ha presentat un projecte de construcció d’una MAT de 400 kv que travessarà tota la Catalunya central amb final a Rubí. Els ajuntaments de Rubí, Abrera, Esparraguera, Olesa, Castellbisbal, Hostalets de Pierola i Ullastrell presentaran al·legacions al projecte.

L’impacte que la construcció d’aquesta línia pot tenir en el nostre entorn a nivell ambiental, paisatgístic, sobre els ecosistemes, econòmic i també sobre la salut de les persones en tots el municipis afectats ens obliga a posicionar-nos.

Les intencions de l’empresa privada aragonesa FORESTALIA preveuen la instal·lació de quatre parcs eòlics i un parc fotovoltaic a l’Aragó (tot i que el projecte tècnic detalla que seran 21 els parcs), més les seves instal·lacions associades, subestacions elèctriques (SAT) i que estarien connectats, mitjançant una línia d’evacuació de Molt Alta Tensió (MAT) de 180,58 km, dels quals aproximadament 154,4km serien a Catalunya.

El model que promou el projecte és el de la continuïtat de producció d’energia allunyada dels centres de consum, generant emissions i un gran impacte paisatgístic amb el seu transport i sense proposar estudi d’alternatives, com per exemple amb circuits soterrats en eixos de transport existents, i en cap cas dóna resposta als reptes globals que enfronta el planeta contra el canvi climàtic ni als principis que promou l’Agenda 2030.

L’aposta ha de ser clarament per les energies renovables, tot vetllant per garantir els subministraments i serveis energètics a la ciutadania i edificis públics municipals en aquest període de transició cap a la descarbonització i la implantació d’uns serveis de producció 100% d’energies netes, d’acord amb els objectius marcats per la Comissió Europea. En aquest sentit, és notori que des de l’administració local des de fa molts anys que es donen passes en aquesta línia, amb el subministrament energètic dels edificis públics amb biomassa, la implantació d’enllumenat led a la via pública i els edificis municipals, o als diferents projectes en marxa per dotar d’instal·lacions fotovoltaiques els diferents edificis municipals per fer-los autosuficients energèticament.

La producció d’energies renovables no pot ser un model d’inversió que únicament generi rèdits econòmics per a uns pocs i malbarati els recursos que són de tots, cal apostar per un model energètic més proper i respectuós amb el seu entorn, basat en una planificació global, que fomenti la producció propera, també l’autoproducció, i que esdevingui un model que permeti obtenir l’energia a un cost just per als consumidors però, sobretot, cal apostar per la no dependència del mercat elèctric actual, caduc i fraudulent i, evidentment, per la no dependència energètica de Catalunya respecte a cap altra zona de l’Estat espanyol.

Per tots aquests motius, la Junta de Portaveus adopta els següents

ACORDS

PRIMER.– Rebutjar el projecte i el traçat de la Línia MAT Pierola-Rubí promoguda per les empreses privades Forestalia i GreenCapital i exigir la seva retirada immediata.

SEGON.- Manifestar el compromís d’aquest consistori amb les energies renovables, d’acord amb el Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya, fruit d’un procés de concertació amb la participació de la Taula d’Entitats dels sectors econòmic, social i energètic, la Taula de Partits Polítics i els Departaments de la Generalitat relacionats amb l’àmbit energètic.

TERCER.- Reafirmar el nostre total compromís amb un model energètic renovable, descentralitzat, de consum pròxim i respectuós amb l’entorn natural. Un model energètic que doni respostes als reptes globals de la nostra societat i dels nostres territoris, i que respongui al principi de proximitat.

QUART.- Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, als Ministerios de Política Territorial y función Pública del Gobierno y de Transición Ecológica del Gobierno España i al Consell Comarcal del Vallès Occidental.

Nou comentari

Comparteix