MónTerrassa
El govern descarta la municipalització del servei d’autobusos a Terrassa

“El govern té una preferència de model de gestió dels autobusos urbans a Terrassa, però el context i la legislació actual ens porta cap a una decisió: la gestió indirecta a través d’una concessió”, ha manifestat la tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Lluïsa Melgares. Així doncs, queda descartada, per ara, la municipalització.

Aquesta decisió ha estat presa després de rebre l’estudi sol·licitat a l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) sobre els diferents models de gestió possibles, tenint en compte les limitacions pressupostàries actuals, la capacitat d’endeutament i altres qüestions organitzatives i econòmiques. “L’Ajuntament mai abans havia demanat estudiar totes les alternatives de gestió. I ara que disposem dels informes sobre totes les possibilitats ens veiem empesos a optar per la gestió indirecta”, ha subratllat Melgares. Aquesta ha estat la conclusió que ha arribat tant l’AMTU com els informes municipals.

“El context econòmic actual, el marc del Pla Econòmic i Financer i amb el límit de la Regla de la Despesa, l’Ajuntament no veu factible fer una gestió directa. Des d’un punt de vista comptable, gestionar nosaltres el servei té una repercussió directa en el pressupost d’inversions, la qual cosa ens hipoteca. Si la gestió és indirecte, el cost per l’Ajuntament és el mateix però el gestionem des del pressupost ordinari, i això no ens penalitza”, ha detallat el primer tinent d’alcalde Isaac Albert. Des del govern volen deixar clar que l’opció ha estat descartada no per voluntat política sinó pels condicionants econòmics que suposava pel Consistori. “Seguim pensant que la millor fórmula per garantir el control del servei és que ho gestioni el mateix Ajuntament”, ha dit el republicà.

El cost per l’Ajuntament de Terrassa, sigui el servei directe o indirecte, serà gairebé el mateix: 16 milions anuals dels quals gairebé un 50% (uns 8 milions d’euros) són d’aportació municipal. Els 8 restants són generats gràcies a la venta de bitllets. A més, segons l’informe aportat per l’AMTU, alguns dels avantatges de la gestió indirecta és una major flexibilitat per adaptar i renovar la flota i menys limitacions legals en la contractació de personal.

Licitar el servei abans de 2021

L’actual concessió (en pròrroga) del servei finalitza el 31 de desembre de 2020. I la voluntat del govern municipal és que surti la licitació abans que acabi l’any. Serà una concessió de 10 anys per un cost de 192 milions d’euros. “No volem que sigui una concessió massa llarga perquè volem seguir estudiant la viabilitat futura d’una altra forma de gestió”, ha avançat Melgares. La principal preocupació del govern, diuen, és que “quedin respectats els drets laborals dels treballadors. Per això el plec de clàusules estarà negociat amb ells”. I és que el 65% del cost del servei és per personal.

Un plec de clàusules que ja avança que serà modificat dels actuals, ja que s’haurà d’adaptar a la nova realitat (per exemple, haurà de contemplar la T-Hospital) i en què es vol un “sistema de control molt més rígid cap a l’empresa des de l’Ajuntament”. Així mateix, es farà un estudi econòmic i financer que es pretén explicar a les companyies que es presentin per deixar-los clar els objectius, avantatges i compromisos per gestionar un dels contractes més importants de l’Ajuntament.

Nou comentari

Comparteix