MónTerrassa
El ple de Terrassa arriba més calent que mai

L’Ajuntament de Terrassa celebrarà el proper divendres, 30 d’abril, el Ple Municipal ordinari corresponent a aquest mes. L’acte tindrà lloc de forma telemàtica a partir de les 9.30 h. El Ple es podrà seguir en directe a través del canal YouTube municipal, i també es podrà escoltar en directe a la Ràdio Municipal de Terrassa (95.2 FM).

ORDRE DEL DIA

 1. Aprovació de l’esborrany de l’Acta de la reunió realitzada el dia 5 de març d’enguany (número 2/2021).,
 2. ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
 3. Nomenament de representant dels usuaris del servei en el Consell d’administració de l’entitat Terrassa Cicle de l’Aigua.
 4. Aprovació del document de línies estratègiques del servei d’abastament d’aigua de Terrassa.
 5. Aprovació de l’acord per a l’impuls de la Via Verda del Vallès (Collserola – Sant Llorenç del Munt).
 6. Aprovació text refós del Pla Especial de Ca n’Amat de la Muntanya (Masia Egara).
 7. Desestimació del recurs reposició presentat contra acord del Ple de 24 de juliol 2020, pel qual s’acordà la imposició d’una sanció pels fets infractors, qualificats com a molt greus, efectuats a l’habitatge bifamiliar, emplaçat a la RAMBLA D’ÈGARA, núm. 309
 1. Aprovació de les condicions econòmiques del contracte per a la gestió i explotació del servei municipal del transport públic col·lectiu i urbà de la ciutat de Terrassa, vigent entre l’Ajuntament i TRANSPORTS MUNICIPALS D’EGARA, SA (TMESA), per al 2021.
 2. Constitució de la Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament de Terrassa.
 3. ÀREA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT
 4. Constitució de la Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament de Terrassa.
 5. Correcció d’una errada material detectada a l’expedient de suplement de crèdit número 1 del Pressupost de l’Ajuntament del 2021, aprovat pel Ple municipal en data 29 de març de 2021, i confirmació de l’aprovació definitiva de l’esmentat expedient.
 6. Prendre coneixement de l’Informe de la Intervenció General en relació al compliment de la normativa contra la morositat a l’exercici 2020.
 7. Prendre coneixement de l’Informe resum de control intern d’aquesta Entitat i dels seus ens, relatiu al Pressupost de 2020.
 8. Cessió d’ús gratuït privatiu de la nau Pont Aurell i Armengol, situada al carrer Sant Francesc, núm.71 de Terrassa, per ubicar-hi un centre en l’àmbit de la neurologia impulsat per AVAN.
 9. Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals 3.25, quant a la tarifació social d’escoles bressol, 3.8, relativa a la modificació de les tarifes de les piscines, i la 4.1, relativa a una modificació en les exempcions de la prestació de l’aigua.
 10. Inici d’expedient sancionador per presumpte incompliment del Codi Ètic i de Conducta de l’Ajuntament de Terrassa.
 11. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I PROJECCIÓ DE LA CIUTAT
 12. Aprovació del conveni de donació del Fons Jordi Tomàs, integrat per 1.455 llibres i documents de divulgació cinematogràfica, i 701 aparells cinematogràfics.
 13. JUNTA DE PORTAVEUS
 14. Declaració institucional condemnant la mort de dones víctimes de violència masclista.
 1. Donar compte de les Declaracions i Acords eventualment aprovats per la Junta de Portaveus, si s’escau.
 2. PARTICIPACIÓ CIUTADANA
 3. Proposta presentada pel Col·lectiu Sobirania i Salut Terrassa, plantejant una moratòria en el desplegament de la xarxa mòbil 5G a Terrassa.
 4. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
 5. Presentada pel Grup municipal de JxT, proposant excloure aquelles empreses que incompleixin els terminis legals de pagament amb els proveïdors, de les ajudes finançades amb fons europeus Next Generation.
 6. Presentada pels Grups municipals de TxT, ERC-MES i JxT, per demanar al govern espanyol que consideri agents de l’autoritat en l’exercici de les seves funcions als conductors i conductores de l’autobús.
 7. Presentada pel Grup municipal de JxT, demanant que tots els canals i mitjans de comunicació municipals informin i facin publicitat de tots els acords adoptats en sessió plenària.
 8. Presentada pel Grup municipal de JxT, per a la reparació i dignificació de les dones perseguides per bruixeria.
 9. Presentada pels Grups municipals de TxT i ERC-MES, per la inclusió de mesures per a garantir l’accés i permanència a l’habitatge a la futura Llei del dret a l’habitatge estatal.
 10. Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, per facilitar la participació ciutadana en els Plens municipals.
 11. Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, per millorar la transparència dels Plens municipals.
 12. Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, proposant millores al web de Taigua.
 13. Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, per la prevenció del suïcidi i per la salut mental a Terrassa.
 1. PROPOSTES URGENTS
  SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ D’ALTRES ÒRGANS DE GOVERN MUNICIPAL
 2. Donar compte del llistat extractat dels Decrets i Resolucions números 2.637 al 4.034/2021, dictats per l’Alcalde-President i Regidors i Regidores delegats.
 3. Donar compte del llistat d’acords adoptats per la Junta de Govern Local.
 4. PRECS I PREGUNTES

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa