La proposta sobre transparència en el procés de licitació dels menjadors escolars,

Cs, PSC i Junts han presentat al ple de Terrassa de gener una PROPOSTA DE RESOLUCIO PER GARANTIR LA TRANSPARENCIA EN EL PROCES DE LICITACIÓ DELS MENJADORS ESCOLARS. L’ha defensat el regidor taronja David Aguinaga. “No estem contents per com s’ha tramitat”.

PROPOSTA DE RESOLUCIO PER GARANTIR LA TRANSPARENCIA EN EL PROCES DE LICITACIÓ DELS MENJADORS ESCOLARS

EXPOSICIO DE MOTIUS

L´equip de govern va anunciar en comissió informativa del mes de gener la licitació d´un contracte de concessió de servei de menjadors als centres públics d´educació infantil i primària i instituts escola de Terrassa. El valor estimat del contracte és de 25 milions d´euros i la durada prevista és de dos anys prorrogables a dos més; el procediment serà restringit. Al parer d´aquests grups municipals la tramitació d´aquesta licitació presenta objeccions greus que la ciutadania ha de conèixer: a) Hem estat informat de la imminència d´aquesta licitació aquest mes sense que abans hagim estat informats en comissió informativa sobre l´existència d´aquests treballs. b) El mes de juny de 2020 vam ser informats de la pròrroga del servei concedida a l´actual proveïdor tot adduint dos motius: la situació de pandèmia; i que encara no havia estat emès el decret de menjadors que hauria de regular aquest servei. Val a dir que el decret de menjador encara no ha estat promulgat i que la pandèmia encara contínua. c) Els grups municipals de l´oposició no coneixem els contingut del plec de condicions de la licitació, no hem estat invitats a formar-ne part dels espais de discussió i en aquest moment ignorem els criteris municipals per a l´adjudicació del concurs. d) Denunciem la tardança de l´equip de govern per constituir la taula de contractació que hauria hagut de revisa aquest plec de licitació. e) Denunciem ara, de manera més enèrgica encara, la substracció d´aquest debat importantíssim a la ciutadania de Terrassa tot derivant-lo a una decisió en la Junta de Govern Local en lloc d´una discussió oberta i transparent al Ple. f) Els grups municipals de l´oposició vam votar en bloc en contra de la tramitació d´aquest expedient

ACORDS

Demanar a l´equip de govern que iniciï un procés obert i suficient de discussió amb els grups municipals sobre el contingut del plec de condicions que regularà la contracte de concessió de servei de menjadors als centres públics d´educació infantil i primària i instituts escola de Terrassa.

Nou comentari