MónTerrassa
Tothom d’acord en fiscalitzar el compliment del Programa de Govern a Terrassa

En el ple telemàtic d’aquest divendres s’ha llegit l’acord de la Junta de portaveus per fer un seguiment del Programa de Govern. S’ha aprovat per unanimitat.

Proposta de resolució per establir un sistema d’avaluació i de seguiment del Programa de Govern, presentada pel PSC

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Terrassa va aprovar, el 8 d’octubre de 2019, el Programa de Govern per al mandat 2019-2023. Aquest text esdevé la guia, el full de ruta que ha de seguir el Govern municipal en el present mandat. Es tracta d’un document estratègic per a aquest mandat en el qual queden fixades les principals línies d’actuacions del Govern municipal. Al pròleg s’especifica que el Programa de Govern es revisarà «cada any abans de l’estiu i del qual us oferirem totes les dades perquè en feu el seguiment.

Volem que sigui un document viu, que vagi canviant a mesura que canvia la ciutat i el seu entorn: no tindrem problemes per adaptar-lo, per treure i posar actuacions, per afinar objectius, per explicar-ne els motius…». No obstant això, i malgrat estem immersos en una crisis social i econòmica que, de ben segur, han fet modificar molts dels objectius inicialment plantejats pel Govern Municipal, el Programa de Govern continua sent el mateix que a l’inici del mandat, sense que aquest hagi viscut cap modificació o adaptació a la situació actual de la ciutat.

A l’anterior mandat es van realitzar, de forma anual, sessions obertes a la ciutadania per fer un balanç de l’estat de compliment del Pla de Mandat 2015-2019. El Programa de Govern vigent estableix, en el seu epígraf 4rt «Transparència, seguiment i avaluació» que «En el marc dels compromisos municipals en matèria de transparència, s’establirà un sistema de seguiment i avaluació del Programa de Govern, posant a disposició de la ciutadania tota la informació necessària sobre els avenços en els diferents objectius i eixos d’actuació, així com de les revisions i actualitzacions periòdiques». El Govern municipal va informar, a pregunta del Grup Municipal Socialista a la Comissió Informativa de Transparència del mes de novembre, que no s’havia treballat en cap mètode de seguiment i avaluació del Programa de Govern, i que no hi ha cap previsió al respecte. Per aquests motius, es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents:

ACORDS

Primer.- Instar al Govern Municipal a acordar amb els grups municipals, en el marc de la Comissió Informativa de Transparència, un sistema d’avaluació i seguiment del compliment del Programa de Govern per al mandat 2019-2023.

Segon.- Traslladar aquesta aquesta moció a la Comissió Ciutadana de Transparència.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa