El Dia Internacional de les Dones, que es commemora cada 8 de Març, és un dia de reivindicació dels drets de les dones i de lluita feminista per la igualtat real i efectiva. El lema d’aquest any gira entorn els “Feminismes i lideratges transformadors” i vol visibilitzar i reconèixer el paper de les dones com a líders en els diversos àmbits de la nostra societat, i també posar en valor la importància dels lideratges feministes en la generació de canvis socials.

Els lideratges feministes són essencials en tots els sectors, des dels moviments socials al treball de cures, des de la ciència i la tecnologia al món acadèmic, des de l’àmbit laboral, empresarial i econòmic a la representació política, la cultura i l’esport, entre d’altres. En la situació provocada per la Covid-19, que ha provocat un gran impacte sobre la salut i la seguretat de les dones i un augment de les desigualtats preexistents, cal posar en el màxim valor que les dones hem estat protagonistes i motors, treballant a primera línia i des del primer moment de la crisi sociosanitària.

Aquesta crisi ha posat de manifest la importància de les cures i ha engegat el debat entorn del teletreball i la conciliació, a més d’evidenciar la feminització de les ocupacions sociosanitàries. Cal destacar, que en el lideratge també existeix una bretxa de gènere. Mentre que als serveis bàsics, sobretot en l’àmbit de les cures a les persones, hi ha una sobre representació de les dones, als llocs de direcció i de presa de decisions hi ha absències evidents. I la paritat no és només una qüestió numèrica o de quotes, sinó que cal tenir molt en compte els aspectes qualitatius.

Per assolir posicions de lideratge en tots aquests espais, poder ser més visibles i reconegudes, i aconseguir veritables canvis socials, són fonamentals tant la formació com l’apoderament de les dones, i és per això que és necessari canviar el model educatiu de base vers la coeducació, a més de canviar el comportament entre les dones per tal de trencar rols i estereotips sexistes i superar les barreres masclistes. En aquest sentit, vull apel·lar a la sororitat, el lligam estret que establim entre les dones basat en compartir interessos, preocupacions i experiències.

En la lluita pels nostres drets i en el canvi cap a una societat més justa totes les dones sumem: les dones joves i les grans; les dones amb capacitats diverses i d’orígens diversos; les dones amb diversitat d’orientació afectiva i sexual; i un llarg etcètera. És fonamental la inclusió de totes aquestes diversitats a l’hora de treballar conjuntament per un objectiu comú: abolir les estructures patriarcals, aconseguir la igualtat plena i el respecte a tots i a cadascun dels drets de les dones.

Des de la regidoria de Polítiques de gènere treballem i treballarem conjuntament amb les associacions, entitats i grups de dones de Terrassa, reunides en la Comissió 8 de Març, amb accions de sensibilització per la igualtat de gènere en tots els àmbits de la nostra ciutat. Amb aquest treball en xarxa volem construir un feminisme divers i inclusiu, un feminisme per a totes i per a tots. Amb tot això, vull encoratjar a alçar la veu i a seguir reivindicant, amb més força que mai, els nostres drets: totes les dones som una i amb la nostra força avançarem cap a una societat més justa i igualitària, més segura i lliure de discriminacions i de violències masclistes.

Núria Marín García

Tinenta d’alcalde i regidora de Polítiques de gènere

Nou comentari