Mapa amb els centres escolars i estudi de mobilitat

Mapa amb els centres escolars i estudi de mobilitat | Diba

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament de Matadepera un estudi sobre els camins escolars del municipi, un treball que vol consensuar i habilitar una sèrie d’itineraris escolars que promoguin i facilitin que els nens i nenes en edat escolar que quotidianament es desplacen als diferents centres educatius de primària i secundària del municipi, ho puguin fer preferentment a peu, i de manera autònoma i segura, sense l’acompanyament d’adults.

El projecte de Camí Escolar té com a objectius garantir l’accés dels escolars als centres educatius amb les màximes condicions de seguretat, promoure l’accés dels infants i joves al centre educatiu especialment en modes actius de mobilitat, ja sigui a peu, en patinet o bicicleta, a més de promoure l’autonomia dels infants i joves i minimitzar els impactes dels desplaçaments motoritzats a l’entorn dels centres educatius.

Amb aquesta finalitat, el treball proposa diverses actuacions agrupades en tres àmbits diferenciats i complementaris, com són les actuacions urbanístiques i de viari públic, les actuacions pedagògiques, educadores i formatives, i les actuacions de participació i comunicació sobre els canvis d’hàbits a realitzar per part de les famílies amb infants en aquests centres.

Així, entre les actuacions urbanístiques es contemplen la implantació de mesures als entorns immediats als centres, treballs en els eixos connectors així com accions complementàries de senyalització i seguretat en els vials. Pel que fa a les actuacions pedagògiques, el treball contempla la realització d’unitats didàctiques de treball a les aules, així com tallers de mobilitat i d’utilització de l’espai públic i cursos de circulació en bicicleta.

Finalment, el projecte contempla actuacions de participació, comunicació, difusió i sensibilització com la creació d’una comissió del camí escolar i d’espais de participació dels infants i joves per donar a conèixer els resultats de l’enquesta d’hàbits de mobilitat al municipi.

Nou comentari