MónTerrassa
Olímpics i Paralímpics a Tokio rebran la Medalla de la Ciutat de Terrassa

Al ple municipal de divendres hi va la PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER A LA CONCESSIÓ DE LA MEDALLA DE LA CIUTAT DE TERRASSA A L’ESPERIT ESPORTIU A MARC BOLTÓ GIMO, ALBERT BERTRAN MIR, JÚLIA PONS GENESCÀ, CLARA YCART CANAL, FANIEL OLMO CARVAJAL, BEATRIZ ORTIZ MUÑOZ, MARIA DEL PILAR PEÑA CARRASCO, ÁLVARO FRANADOS ORTEGA, BERNAT SANAHUJA CARNÉ I MONTSERRAT ALCOBA MEMBRILLA.

Per decret de l’Alcaldia-Presidència número 2021-11-12 DECR-17690/2021, de 12 de novembre de 2021, tot recollint la demanda del regidor d’Esports expressada en el Ple de l’Ajuntament del passat 24 de setembre, es resol iniciar l’expedient per tal de concedir la medalla de la ciutat de Terrassa a l’esperit esportiu a Marc Boltó; Albert Bertrán; Júlia Pons; Clara Ycart; Faniel Olmo; Beatriz Ortiz; M.del Pilar Peña; Alvaro Franados; Bernat Sanahuja; i Montserrat Alcoba. Tanmateix, es nomena instructor de l’expedient el senyor Miguel Ángel Moreno Félix, regidor d’Esports, i secretària la
senyora Laura Roca Montalà.


Atès que l’instructor de l’expedient ha donat per finalitzades les actuacions i ha formulat una proposta motivada d’atorgament de la Medalla de la Ciutat de Terrassa a l’Esperit Esportiu a Marc Boltó; Albert Bertrán; Júlia Pons; Clara Ycart; Faniel Olmo; Beatriz Ortiz; M.del Pilar Peña; Alvaro Franados; Bernat
Sanahuja; i Montserrat Alcoba, en reconeixement a la seva consagració, dedicació, èxit i representació de l’esport terrassenc en els Jocs Olímpics i Paralímpics de Tokio 2020.


D’acord amb el que preveu el Reglament d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de Terrassa i
específicament el seu article 22.4, que determina que la concessió dels Honors i Distincions serà
competència de l’Excm. Ple de l’Ajuntament i que es requereix per a la seva aprovació la majoria
qualificada de les dues terceres parts del nombre legal de membres que integren la Corporació.
Aquesta Alcaldia Presidència, d’acord amb el que preveu l’article 57.6 del Reglament Orgànic
Municipal respecte la possibilitat de presentar Propostes de Resolució, i en aplicació del que
determina l’apartat tercer de l’article 22 del Reglament d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de
Terrassa, i recollint alhora la proposta de la Junta de Portaveus amb el suport de la totalitat dels
Grups Polítics Municipals, s’honora en proposar a l’Excm. Ajuntament en Ple l’adopció del següent

ACORD
“Aprovar l’expedient tramitat en compliment del que disposa el Reglament d’Honors i Distincions de
l’Ajuntament de Terrassa, en concordança amb els articles 189 i 190 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals de 28 de novembre de 1986, relatiu a la
concessió de la Medalla de la Ciutat de Terrassa a l’Esperit Esportiu, a MARC BOLTÓ GIMO,
ALBERT BERTRAN MIR, JÚLIA PONS GENESCÀ, CLARA YCART CANAL, FANIEL OLMO
CARVAJAL, BEATRIZ ORTIZ MUÑOZ, MARIA DEL PILAR PEÑA CARRASCO, ÁLVARO
FRANADOS ORTEGA, BERNAT SANAHUJA CARNÉ I MONTSERRAT ALCOBA MEMBRILLA, i
en conseqüència, concedir aquesta distinció com a prova de reconeixement per la seva trajectòria
esportiva i el seu esforç, dedicació, èxit i representació de l’esport terrassenc en un esdeveniment tan
important com el dels Jocs Olímpics i Paralímpics de Tokio 2020, mèrits que queden acreditats en la
documentació que integra l’expedient”

INFORME-PROPOSTA DE LA CONCESSIÓ DE LA MEDALLA DE LA CIUTAT AL
L’ESPERIT ESPORTIU A MARC BOLTÓ GIMO, ALBERT BERTRAN MIR, JÚLIA PONS
GENESCÀ, CLARA YCART CANAL, DANIEL OLMO CARVAJAL, BEATRIZ ORTIZ
MUÑOZ, MARIA DEL PILAR PEÑA CARRASCO, ÁLVARO GRANADOS ORTEGA,
BERNAT SANAHUJA CARNÉ I MONTSERRAT ALCOBA MEMBRILLA.


Aquest any 2021, els Jocs Olímpics i Jocs Paralímpics de 2020 que per motiu de la
pandèmia van haver de ser ajornats, s’han desenvolupat a la ciutat de Tokio. Un nombre
important d’esportistes de la nostra ciutat han participat en aquest esdeveniment, que a
nivell esportiu és la fita màxima que vol aconseguir qualsevol esportista.


En aquests Jocs Olímpics i Jocs Paralímpics la ciutat de Terrassa ha estat representada per
un total de 24 esportistes en les modalitats d’hoquei herba, futbol, waterpolo, natació i
halterofília adaptada.


La màxima representació, com ja és tradicional, ha estat amb hoquei herba amb 10 jugadors
en categoria masculina, David Alegre, Roc Oliva, Quico Cortés, Pau Quemada, Josep
Romeu, Vicenç Ruiz , Marc Sallés, Xavi Lleonart, Marc Boltó i Albert Bertran.
A la categoria femenina han participat un total de 5 egarenques Georgina Oliva, Berta
Bonstare, Carlota Petchamé, Júlia Pons, Clara Ycart.


Paula Leitón, Maria del Pilar Peña, Beatriz Ortiz, Álvaro Granados i Bernat Sanhauja han
format part de la selecció de waterpolo.


Daniel Olmo ha format part de la selecció masculina de futbol.


Sarai Gascón han format part de la selecció de natació als Jocs Paralímpics a la categoria
S9, Jordi Ruiz a la selecció de bàsquet adaptat i Montserrat Alcoba de la selecció
d’halterofilia adaptada.

El fet de participar en uns Jocs Olímpics o Paralímpics representa per a qualsevol esportista
un premi, un reconeixement a la seva trajectòria esportiva durant els darrers quatre anys.


L’esforç, dedicació i sacrifici de l’esportista es veu recompensat, amb independència del
resultat aconseguit, amb el sol fet de poder participar en uns Jocs.
La repercussió als mitjans de comunicació dels Jocs Olímpics i el Jocs Paralímpics és
màxima pel seu seguiment i difusió que fan a nivell mundial de tota la competició, i els
esportistes de la nostra ciutat amb la seva participació, fan que Terrassa sigui coneguda
arreu.


Dels 24 esportistes terrassencs participants en els Jocs Olímpics i Paralímpics de Tokio,
alguns ja els va ser concedida la medalla de la ciutat al mèrit esportiu per a la seva
participació als Jocs Olímpics d’Atenes’04, Pekín’08, Londres’12 i Río’16.


En David Alegre, va obtenir el mateix reconeixement amb la concessió de la medalla de la
ciutat a l’esperit esportiu segons acord de l’Excm. Ajuntament en Ple de data 23 de
desembre de 2004.


A Roc Oliva, Quico Cortés, Georgina Oliva i Sarai Gascón se’ls va concedir la medalla per
acord de l’Excm. Ajuntament en Ple de data 30 d’octubre de 2008.


En Marc Sallés, Pau Quemada i Xavi Lleonart se’ls va concedir la medalla per acord de
l’Excm. Ajuntament en Ple de data 25 d’octubre de 2012.


Igual que, Paula Leitón, Josep Romeu, Vicenç Ruiz, Berta Bonastre, Carlota Petchamé i
Jordi Ruiz se’ls va concedir la medalla per acord de l’Excm. Ajuntament en Ple de data 27
d’octubre de 2016.


Correspon, per tant, ara donar el mateix tractament i reconeixement, tot agraint l’esforç
realitzat als esportistes, que per primera vegada, en els Jocs Olímpics i Paralímpics de
Tokio 2020 han contribuït a aquesta destacada presència de l’esport terrassenc en un
esdeveniment d’aquesta transcendència i que són els següents:
 MARC BOLTÓ GIMO
Terrassa, 21 de novembre de 1995
Primera participació en uns Jocs Olímpics
Pertany a l’Atlètic Terrassa Hockey Club
Membre de l’equip masculí espanyol d’hoquei a Tokio 2020
 ALBERT BERTRAN MIR
Terrassa, 23 d’octubre de 1993
Primera participació en uns Jocs Olímpics
Pertany a l’Atlètic Terrassa Hockey Club
Membre de l’equip masculí espanyol d’hoquei a Tokio 2020
 JÚLIA PONS GENESCÀ
Terrassa, 27 de juliol de 1994
Primera participació en uns Jocs Olímpics
Pertany al CD Terrassa Hockey
Membre de l’equip femení espanyol d’hoquei a Tokio 2020
 CLARA YCART CANAL
Terrassa, 10 gener de 1999
Primera participació en uns Jocs Olímpics
Pertany al CD Terrassa Hockey
Membre de l’equip femení espanyol d’hoquei a Tokio 2020
 DANIEL OLMO CARVAJAL
Terrassa, 7 de maig de 1998
Primera participació en uns Jocs Olímpics
Pertany al Rasenballsport Leipzig
Membre de l’equip masculí espanyol de futbol a Tokio 2020
 BEATRIZ ORTIZ MUÑOZ
Terrassa, 21 de juny de 1995
Primera participació en uns Jocs Olímpics
Pertany al Club Natació Terrassa
Membre de l’equip femení espanyol de waterpolo a Tokio 2020
 MARIA DEL PILAR PEÑA CARRASCO
Madrid, 4 d’abril de 1986
Segona participació en uns Jocs Olímpics (primera com a egarenca)
Pertany al Club Natació Terrassa
Membre de l’equip femení espanyol de waterpolo a Tokio 2020
 ÁLVARO GRANADOS ORTEGA
Terrassa, 8 d’octubre de 1998
Primera participació en uns Jocs Olímpics
Pertany al Club Natació Atlètic Barceloneta
Membre de l’equip masculí espanyol de waterpolo a Tokio 2020
 BERNAT SANAHUJA CARNÉ
Terrassa, 21 d’octubre de 2000
Primera participació en uns Jocs Olímpics
Pertany al Club Natació Sabadell
Membre de l’equip masculí espanyol de waterpolo a Tokio 2020
 MONTSERRAT ALCOBA MEMBRILLA
Terrassa, 23 de juny de 1981
Primera participació en uns Jocs Paralímpics
Pertany al Club de Peses Terrassa
Membre de l’equip femení espanyol d’halterofilia adaptada a Tokio 2020

Per tot l’exposat, i amb independència de la classificació obtinguda, tan a nivell individual
com col·lectiu, pels esportistes terrassencs participants als Jocs Olímpics i Paralímpics de
Tokio 2020, és evident que es mereixen el reconeixement públic de la ciutat.
És per això, i d’acord amb el que disposa el Reglament d’Honors i Distincions de
l’Ajuntament de Terrassa, en concordància amb els articles 189 i 190 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim jurídic de les entitats Locals de 28 de novembre de
1986, es proposa:
Atorgar la Medalla de la Ciutat de Terrassa a l’esperit esportiu a :
 Marc Boltó Gimo
 Albert Bertran Mir
 Júlia Pons Genescà
 Clara Ycart canal
 Daniel Olmo Carvajal
 Beatriz Ortiz Muñoz
 Maria del Pilar Peña Carrasco
 Álvaro Granados Ortega
 Bernat Sanahuja Carné
 Montserrat Alcoba Membrilla
En reconeixement a la seva consagració, dedicació, èxit i representació de l’esport
terrassenc en els Jocs Olímpics i Paralímpics de Tokio 2020.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa