MónTerrassa
La junta electoral del CN Terrassa accepta la candidatura de Joan Herrera

Per aclarir tots els comentaris apareguts als mitjans de comunicació des de l’inici del procediment electoral per escollir la Presidència i la Junta Directiva del Club Natació Terrassa, la Junta Electoral emet aquesta nota de premsa en el sentit de promoure els principis d’honestedat i transparència que integren el Club Natació Terrassa, entre d’altres. Després d’un procés electoral durant el qual la candidatura del Sr. Joan Herrera ha posat a disposició de la premsa cada una de les etapes del procés, actuacions i decisions tant de la Junta Electoral com de les institucions implicades; i d’haver mantingut aquesta Junta Electoral en tot moment un total silenci en considerar que aquest òrgan no ha de ser mai una eina mediàtica o política, creiem oportú esclarir certs aspectes d’aquest procés per tal de defensar l’honor i l’honestedat d’aquesta Junta Electoral, els quals han sigut àmpliament qüestionats en reiterades ocasions per la candidatura als mitjans de comunicació.

La desestimació inicial de la precandidatura presentada pel Sr. Herrera es fa amb el convenciment absolut de què no era correcta, sempre en base al marc jurídic que regula el CN Terrassa, que són els Estatuts Socials, i és allò en el que ens hem basat en tot moment per efectuar la nostra tasca de vetllar pel bon funcionament del procés electoral. Per tant, si tot aquest procediment s’ha demorat en el temps ha estat únicament i exclusiva per la forma incorrecta en que el Sr. Herrera va presentar la seva precandidatura, que hauria estat guanyadora de forma automàtica en presentar-se la documentació de forma correcta. En aquest sentit, que hi hagi una sola precandidatura no vol dir que s’hagi de donar per vàlida a qualsevol preu, ja que el fet d’aconseguir el nombre de suports necessaris per esdevenir candidatura no es podria interpretar mai com el suport o desig general de la majoria de la massa social del Club; així com el fet d’haver de respectar els Estatuts Socials com a norma superior. Després de desestimar el recurs presentat pel Sr. Herrera a aquesta primera revocació de la precandidatura, aquest va presentar un recurs al Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana de Natació, qui el va estimar parcialment sense argumentar cap fonament jurídic, ja que la seva resolució no estava contemplada a cap article dels Estatuts del Club ni de la Llei de l’Esport.

Per una banda, aquesta resolució del Comitè d’Apel·lació de la FCN inicialment va incomplir la Llei de l’Esport dient que no es tractava d’una candidatura tancada, cosa que tant els nostres Estatuts com la Llei de l’Esport contradiuen, i tampoc per no donar l’oportunitat a aquesta Junta Electoral a presentar al·legacions, com sí que va fer posteriorment el Tribunal Català de l’Esport amb el Sr. Herrera. A continuació, el propi Comitè d’Apel·lació de la FCN dictamina que la precandidatura presentada era totalment vàlida, però reconeix obertament que la Junta Electoral hauria d’havr esmenat d’ofici les deficiències presentades donant un termini de 3 dies al precandidat per esmenar- les.

Així doncs, si la precandidatura era considerada vàlida, per què s’havia de donar un termini d’esmena de deficiències? Els Estatuts no contemplen en cap article aquesta possibilitat, ni de forma genèrica, ni específica com a funció assignada a la Junta Electoral, així que per aquest motiu denunciem l’arbitrarietat del Comitè d’Apel·lació de la FCN a l’hora de resoldre el recurs, cosa que fa de forma totalment irregular, sense basar-se en cap marc normatiu aplicable i deixant evidents contradiccions en l’esmentada resolució. La mateixa resolució del Comitè d’Apel·lació de la FCN estableix un termini de 10 dies per presentar recurs al Tribunal Català de l’Esport, i així ho va fer aquesta Junta Electoral, que com ja hem dit anteriorment, aquest organisme sí que va donar correctament l’opció a presentar al·legacions tant a
la FCN com al propi Sr. Herrera, tal com estableix la Llei de l’Esport. D’aquí va sortir la proposta d’apel·lar a la falta de legitimació de la Junta Electoral per presentar un recurs totalment legítim, en defensa de l’autoritat i funcions d’aquesta Junta Electoral, així com dels drets que són inherents als seus membres, en ser greument contrariada en l’exercici de les seves funcions que, en tot moment, es recolzaven en els Estatuts del Club i en la Llei de l’Esport, a diferència de les actuacions i sentències d’aquestes últimes institucions. A partir del moment en què el Tribunal Català de l’Esport desestima el recurs sense entrar a valorar el contingut del mateix, únicament per un tema de procediment administratiu i no vinculat al dret esportiu, i atorga la possibilitat de recórrer la seva resolució en el termini de 3 dies hàbils en base a l’article 30 del seu reglament, és quan comencen les pressions, amenaces i coaccions per part del Comitè d’Apel·lació de la FCN i del Sr. Herrera, tant a membres de la Junta Electoral com de la pròpia Junta Directiva del Club, i negant aquesta possibilitat de recurs concedida pel Tribunal Català de l’Esport, òrgan de rang superior a la pròpia FCN. Per aquest motiu, veient que, per molt que recorrem una decisió que creiem totalment injusta, ja sabem en quin sentit s’hauria resolt de forma quasi immediata, decidim finalitzar el procés proclamant que la candidatura del Sr. Juan Herrera Granados, un cop fetes les esmenes i comprovades les signatures de suport, compleix amb els requisits estatutaris per ser proclamada candidatura única, fent esment que una de les persones que la composa té actualment suspesa la condició de soci com a resultat de l’aplicació d’una sanció disciplinària.

Aquesta resolució serà comunicada en un màxim de 48h a la FCN, a la Junta Directiva del Club Natació Terrassa i al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat, i la candidatura única disposarà d’un màxim de 5 dies per a la seva constitució, moment en què cessaran automàticament els càrrecs restants de l’actual Junta Directiva. Finalment, volem remarcar que aquesta Junta Electoral ha acatat i executat totes les sentències i terminis en la seva totalitat, tant les del Comitè d’Apel·lació de la FCN, com del Tribunal Català de l’Esport, i també ha fet ús de la possibilitat d’interposar recurs, sempre que ha existit aquest dret per defensar la seva legitimitat de criteri, autoritat electoral i honestedat.

Junta Electoral del Club Natació Terrassa

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa