MónTerrassa
VÍDEO | Quin és l’impacte de l’activitat sanitària en el medi ambient?

Quin impacte té l’activitat sanitària en el medi ambient?

L’activitat sanitària en el medi ambient és molt alta sorprenentment. Si agaféssim tot el sector de salut del món i el convertíssim en un estat de nacions unides seria el cinquè més contaminant en termes de gasos d’efecte d’hivernacle. El primer és la Xina, el segon els Estats Units, el tercer l’Índia, el quart Rússia i el cinquè el sector de salut en el món. Som responsables de 4,4% de les emissions netes de CO₂. Per tant, és una paradoxa que aquells que tenim com a prioritat vetllar per la salut de la gent acabem sent els causants d’aquells elements que impactaran negativament en aquesta salut.

Quins aspectes heu mesurat i amb quins resultats?

Nosaltres per poder fer tota l’estratègia ambiental, tot el pla d’acció climàtica, necessitàvem fer un exercici de transparència i calcular la nostra petjada de carboni, i la petjada de carboni de MútuaTerrassa és malauradament alta. 

No som una excepció, avui per avui, del que és el sector de salut en el món. Ens ha sortit una petjada de carboni a l’entorn de 20.000 tones de CO₂ o equivalent, que vol dir 4,7 tones per treballador. Ho hem calculat tot: la mobilitat, l’energia, la gestió de residus, l’impacte que tenen els nostres proveïdors que són els que diem les emissions indirectes que cada vegada seran més importants. 

Hi ha un mecanisme taxat per calcular la petjada de carboni en tres abastos, allò que depèn estrictament de nosaltres, l’energia que consumim i en darrera instància, la petjada de carboni dels nostres proveïdors.  Calcular la petjada de carboni d’una organització tan gran com MútuaTerrassa ha estat molt complicat, però ens n’hem sortit.

Es pot revertir aquesta situació? Quines actuacions recomaneu portar a terme?

No és que es pugui revertir, és que s’ha de revertir aquesta situació, aquest és l’objectiu que tenim. Quan nosaltres calculem la petjada de carboni cada any ens fixem un objectiu concret per reduir-la i ho fem de la mà de la Generalitat de Catalunya en el context dels acords voluntaris per la reducció de gasos d’efecte d’hivernacle. 

Nosaltres ens hem plantejat tres eixos de treball: el primer fa referència a la transició energètica, agafant com a prioritat aconseguir que l’energia que consumeix MútuaTerrassa sigui energia verda de km0. Per tant, vol dir parcs solars, plaques fotovoltaiques i estalvi, aquesta és una batalla molt important. El segon, l’economia circular, apostar per ella, que vol dir prevenir residus. El millor residu és aquell que no es genera i aquells que s’han generat no plantejar-los com a residus, sinó com a productes, recursos i aquesta és la idea bàsica de l’economia circular. I el tercer és la mobilitat sostenible, poder transportar millor i en termes més eficients mediambientalment les nostres mercaderies i garantir que els nostres pacients i els treballadors arribin als centres de salut en transport públic o fent un exercici de mobilitat saludable. Nosaltres donarem eines per fer-ho possible, en cadascun d’aquests tres factors.

Com poden contribuir els professionals sanitaris?

Són la clau del nostre projecte de Compromís Verd, l’autoritat moral de les bates blanques. Si hi ha alguna relació que té alguna autoritat moral molt intensa és la que té un sanitari, un metge/metgessa, infermer/infermera, auxiliar d’infermeria… amb el seu pacient. Per tant, fan de prescriptors de salut, que els hem demanat que també facin de prescriptors de sostenibilitat, d’explicar als nostres pacients que vetllar pel medi ambient és vetllar per la serva salut, avui i demà i que aquesta cura del medi ambient no només l’han de tenir des dels hospitals, des dels centres sanitaris de MútuaTerrassa sinó que cadascú de nosaltres com a ciutadans, com a membres d’aquest planeta hem de ser capaços d’aportar-hi una petita part de compromís, generar menys residus, movent-nos millor, ajudant a descarbonitzar la nostra activitat diària. Algú dirà que això és un granet de sorra, però és la suma de milers de granets de sorra que ens faran fer una platja que tingui com a objectiu que els nostres fills puguin viure en un planeta millor, un planeta viable.

De quina manera pot contribuir el pacient?

El que ens agradaria és donar eines als pacients per poder acostar-se millor al medi ambient, i per poder també ser actors importants de la lluita contra el canvi climàtic. Amb aquests elements que dèiem com arribar els nostres centres de salut amb transport públic o a peu, bicicleta. Per altra banda, a casa duent a terme la recollida selectiva de residus, o plantejant una dieta que estigui basada en productes frescos i en productes de km0, allà on sigui possible, perquè també hi ha una situació de vulnerabilitat, de crisi social i això és molt impactant. Nosaltres també us donem eines, perquè allà on sigui possible l’energia que es consumeixi sigui una energia verda. Són tots aquells elements que de manera molt modesta amb petites accions molt puntuals es pot canviar el món, nosaltres mirarem d’ajudar com a MútuaTerrassa. 

Els nostres professionals donaran eines als pacients, per tal de fer possible aquesta transició ecològica, per tal de garantir que aquest préstec que és el planeta, aquest préstec que ens fan els nostres fills el puguem tornar amb tones de solidaritat i tones de responsabilitat.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa