El nombrós grup del col·lectiu d’Administradors de Finques de Terrassa sotasignants actuant en defensa dels interessos de tota la ciutadania, vol donar a conèixer el que està succeint amb els impostos i les taxes que graven els immobles de Terrassa.

El passat novembre de 2018 en un Ple extraordinari l’Ajuntament de Terrassa va aprovar les Ordenances Fiscals i el Pressupost General de l’Ajuntament de Terrassa per a l’any 2019. Entre elles l’augment de la taxa de guals que segons informacions publicades s’havia de relacionar amb la revisió del valor cadastral de l’immoble. Llegida i rellegida l’ordenança fiscal 3.7 per l’accés de vehicles des de la via pública no veiem enlloc aquesta relació però sí uns augments del tot desproporcionats que d’un any a l’altre poden representar fins a un 35%.

Les noves variables que apareixen en aquesta ordenança i que s’apliquen des d’aquest any 2019 (categoria del carrer, amplada de la vorera, modificació del nombre de vehicles aparcats, etc.) provoquen aquest increment desmesurat. Voreres, per altra banda, que quan tenen un desperfecte, ja sigui pel trànsit rodat o bé per que qualsevol empresa de subministres ha decidit obrir i tornar a tapar de forma irregular, ha de pagar la propietat la seva reparació, sota comminació de realitzar-ho el propi Ajuntament a uns costos desproporcionats que sempre que es pot repercuteix després a la propietat.

Atès que la gran majoria de guals són d’ús residencial i no s’hi desenvolupa cap activitat econòmica, potser caldria diferenciar els que sí estan vinculats a activitat econòmica i els que no. Entenem que totes aquestes variables tan sols cerquen un increment desproporcionat i abusiu creat de forma poc transparent i opaca que afecta a gran nombre de la ciutadania de tots els barris de Terrassa. Malauradament creiem que aquesta recaptació excessiva i abusiva no repercutirà en el bon manteniment de les vies i seguirem patint la mala qualitat dels paviments i les voreres del carrer per manca de neteja i manteniment adequat.

Aquest mes d’octubre s’ha anunciat l’increment de l’impost de l’IBI i taxa de residus pel proper exercici de 2020 en un increïble 5%, només recordar que el 2017 hi va haver uns increments molt substancials de l’IBI propiciats per la darrera revisió cadastral. Eren tals els increments que el propi Ajuntament va haver de proposar en molts casos fer uns terminis d’adaptació per no aplicar de cop les noves quotes resultants. És per tot això que, si bé aquesta ordenança és fruit de l’anterior govern municipal, demanem a l’actual consistori, una reunió urgent amb representants o col·lectius de la ciutat implicats, Administradors de finques, Gremi de Construcció, Cambres, col·lectiu d’APIS, etc. per tal de frenar aquesta desmesurada taxa i no gravar més a la ciutadania amb increments del tot desproporcionats que semblen fets a mida per tapar els endeutaments de l’administració.

Comercial Immobiliària

Fabra finques

Seproin finques

Finques Vidal Gomà

Finques Llena

Prodegest

Urbe Grup

Finques Duran Argemí

Finques Vallparadís

Finques Llaberia Puigbó

Admico finques

Finques Esvillar

Finques Quatrecases

Finques Carné

Nou comentari