L’Ajuntament de Terrassa va implantar el febrer de 2018 una eina online per ajudar a determinar el tipus de permís que cal per fer petites reformes o grans construccions. El ‘Qüestionari d’Obres’, compatible amb Google Chrome i accessible des de la Seu Electrònica, permet descobrir-ho contestant a les preguntes formulades triant una de les tres, quatre o cinc opcions plantejades a cada qüestió. Al final del procés, s’obté la resposta desitjada, amb el tipus de permís, el preu de la taxa i la documentació tècnica requerida.

El 96% de les persones usuàries que l’han utilitzat reconeixen el seu desconeixement sobre el permís que necessiten, i el 44,4% li han atorgat la màxima puntuació (un 10) a aquesta eina online en la seva valoració final. El 92% del total de 364 consultes realitzades fins al passat mes de desembre van ser per fer treballs de reforma: un 72% per rehabilitar habitatges i un 24,8% per fer obres en locals i/o naus industrials.

Actualment, hi ha sis procediments diferents: llicències d’obres majors, llicències d’obres menors, llicències d’obres menors de serveis i instal·lacions, comunicacions prèvies d’obra, comunicacions prèvies d’obra de reforma o adequació de locals, així com del muntatge d’antenes de telefonia i comunicacions prèvies d’obres de serveis i instal·lacions. Des del mateix web, les persones usuàries poden fer directament la sol·licitud de llicència o la comunicació, o bé descarregar-se els impresos, com formularis de sol·licitud, models de declaració responsable o de nomenament de contractista, el qüestionari d’estadística d’edificació i habitatge o bé el full informatiu de detalls constructius d’escomesa, vorera i calçada, entre d’altres.

El ‘Qüestionari d’obres’ és una eina a la qual hi poden accedir empreses constructores i particulars, companyies de serveis i, en general, totes aquelles persones físiques o jurídiques que hagin d’efectuar o legalitzar obres.

Interior i exterior dels habitatges

El 52% de les consultes registrades per reformar l’interior dels habitatges afectaven a la distribució: un 69% eren per substituir sanitaris, mobles de cuina o safareigs; un 15%, per arrebossar o pintar i un 12%, per substituir o reparar paviments o falsos sostres. Pel que fa a l’exterior dels immobles, quasi el 70% de les peticions tramitades eren per rehabilitar les façanes. Pel que fa als treballs a les cobertes, el 25% afirmava que les obres afectarien l’estructura, perquè eren arranjaments i/o substitució de cobertes i terrats.

Locals comercials i naus industrials

Les consultes realitzades per fer reformes en locals i naus amb activitat vigent van representar el 46%, de les quals més de la meitat eren per fer treballs que afectaven a la distribució i/o estructura interna de l’immoble, perquè havien de fer enderrocs, desmuntatges o bé construir envans. En canvi, el 80% de les reformes que no implicaven cap afectació a l’immoble eren per fer instal·lacions i només el 20% per fer revestiments. En relació a les obres per fer en terrenys, solars i jardins, els permisos que més es van sol·licitar van ser per anivellar terrenys i per fer tancaments de parcel·les i, en menor mesura, per reparar tanques i per talar més de tres arbres.

Més informació sobre llicències i comunicacions prèvies d’obres clicant aquí

Nou comentari