MónTerrassa
El polígon Els Bellots II serà més ordenat i sostenible per acollir grans empreses i logística

La sessió ordinària del Ple de desembre, celebrada aquest divendres, ha acordat per unanimitat l’aprovació provisional de la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) en l’àmbit del sector d’activitats productives d’Els Bellots II, que contempla les condicions per redactar un nou pla parcial que garanteixin la seva viabilitat econòmica. L’anterior es va aprovar l’any 2005, però la crisi econòmica del 2008 va impedir el seu desenvolupament per la caiguda dels preus del sòl i de les edificacions industrials. El nou pla parcial, que s’emmarca en una de les prioritats de l’equip de Govern de recuperar l’activitat industrial i promoure actuacions que generin ocupació, s’acompanyarà del nou projecte d’urbanització i de la modificació del projecte de reparcel·lació de 2008.

Pel regidor d’Arquitectura i Urbanisme, Carles Caballero, «aquest nou sector buscarà, més que mai, l’equilibri per fer possible la voluntat del POUM de crear riquesa i nous llocs de treball per la ciutat, però amb una implantació més respectuosa i equilibrada amb el paisatge de l’Anella Verda que l’envolta, de forma compatible amb el canvi climàtic». Els Bellots II tindrà una superfície total de 94.82 ha, oferirà més de 400.000 m2 a noves activitats productives i terciàries, que fomentin una economia basada en el coneixement, la innovació i la tecnologia, amb parcel·les superiors als 20.000 m2 . Amb el desenvolupament d’aquest sector, l’equip de govern aposta per activar l’oferta de sòl productiu a la ciutat que, actualment, recau en els polígons de Can Petit, Santa Margarida i Bellots I.

El nou model de Pla Parcial dissenyarà un polígon més ordenat i sostenible. L’informe d’avaluació ambiental que l’acompanya, més exigent que el de 2005, vetlla per destinar més superfície a espais lliures; integrar molt més la franja que limita amb l’Anella Verda per generar una mobilitat més sostenible i amb menys emissions; implementar un millor aprofitament de les aigües pluvials i preservar l’històric Camí dels Monjos.

A diferència del Pla Parcial de 2005, aquesta modificació puntual del POUM contempla:

1. Reduir els costos d’urbanització: 75.142.229 € (2005) als 44.093.6 € (2019).

2. Disminuir el sostre d’edificabilitat: dels 614.184 m2 2005) als 526.356 m2 (2019).

3. Augmentar les zones productives: de 329.144 m2 als 416.172 m2

4. Rebaixar les zones terciàries: de 104.395 m2 (2005) als 57.721 m2 (2019)

5. Incrementar espais lliures: dels 169.779 m2 (2005) fins als 174.953 m2

6. Mantenir la superfície d’equipaments: 143.019 m2

Amb la nova ordenació urbanística, el polígon industrial Els Bellots II tindrà capacitat per:

 Crear àmbits de gran dimensió. Bàsicament, un de gran per parcel·les, amb una superfície construïda d’uns 316.800 m2, perquè al sector central s’implantin les activitats industrials.

 Redefinir els àmbits de menor dimensió. Es creen dos (Nord i Sud), amb una superfície construïda d’uns 64.170 m2, delimitat pels carrers de l’Aigua i de la Terra, i amb continuïtat amb el polígon Els Bellots I.

 Ressituar els àmbits destinats a les activitats terciàries. Se’n crearan de nous i s’inclourà la masia de Can Torrella, amb una superfície construïda d’uns 134.523 m2

.

 Ampliar la superfície dels espais lliures en dos àmbits. D’una banda, el que està en contacte amb l’Anella Verda (14,61 ha delimitades entre la carretera N-150 i la C-58, que permet la continuïtat del Camí dels Monjos) i, de l’altra, el que hi ha al voltant de la masia protegida de Can Torrella.

 Redefinir la implantació d’equipaments. Es crearan dos subàmbits: el primer, situat al nord, amb 79.918 m2 , i una bona connectivitat amb la xarxa viària. El segon, en canvi, estarà situat a l’oest, de 63.104 m2 i en una zona propera als carrers de l’Aigua i de la Terra, i amb la masia protegida d’Els Bellots.

 Crear una nova estructura viària i d’accessos. La connexió es farà des dels carrers de la Terra i de l’Aigua, des de la carretera N-150 i sobretot des de l’autopista C-58 pels vehicles procedents de Barcelona i de Manresa, en

ambdós sentits, amb ramals d’accés. Es construirà un nou viaducte sobre el traçat de l’autopista, que permetrà la interconnexió entre el sector dels Bellots i els barris de Can Parellada i de les Fonts.

 Soterrar les elèctriques d’alta tensió. Es proposa el soterrament dels trams de les dues línies elèctriques d’alta tensió que travessen el sector de 110 kV (línia 110 kV Hospitalet – Mas Figueres i la línia 110 kV Adrall – Mas Figueres), amb l’excepció del tram de la línia aèria de 220 kV Can Jardí/Foix- Mas Figueras (REE), per motius de viabilitat econòmica i d’impacte paisatgístic. La nova ordenació també proposarà la configuració d’un àmbit destinat a una possible ampliació de la subestació elèctrica de Mas Figueras.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa