El Fem Ocupació per Joves s’adreça a persones entre 18 i 29 anys. | Cedida

El Consell Comarcal del Vallès Occidental, mitjançant els programes Fem Ocupació i 30 Plus aprovats pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, ha assolit ocupar a 51 persones durant aquest 2018. Concretament, s’ha aconseguit inserir a 20 persones a través del programa 30 Plus i a 31 persones gràcies al programa Fem Ocupació per a Joves.

El Programa 30 Plus té com a missió la inserció laboral de persones en situació d’atur de 30 anys i més, preferentment d’entre 30 i 45 anys i baix nivell formatiu, proporcionant-los recursos, formació i competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball. Les principals actuacions del programa son la prospecció i assessorament a empreses, l’orientació i acompanyament en el procés de contractació i formació i la formació vinculada al contracte de treball i a les necessitats del participant.

La segona edició del programa ha comptat amb una subvenció dels contractes amb una quantia màxima de 6.368’4 euros, per una durada de 9 mesos, equivalent al salari mínim interprofessional per la jornada completa o la part proporcional en funció de la jornada parcial realitzada. Els 20 treballadors i treballadores també han realitzat un curs de formació d’entre 60 i 150 hores que ha complimentat i millorat el seu encaix al lloc de feina.

Fem Ocupació per a Joves és un programa innovador dirigit a persones joves de 18 a 29 anys, en situació d’atur i prioritàriament amb experiència professional, que disposin del títol d’ESO, CGFM i/o Batxillerat, i que té per objectiu aconseguir una inserció laboral de 6 mesos en una empresa del territori. Cadascuna de les persones joves que participen en aquest programa rep una experiència professional mitjançant contracte laboral, formació vinculada al lloc de feina i acompanyament durant tot el procés de contractació i formació.

El Servei d’Ocupació de Catalunya ha subvencionat els contractes subscrits en el marc del programa amb una quantia màxima de 4.245’6 euros per una durada mínima de 6 mesos, equivalent al salari mínim interprofessional per la jornada completa o la part proporcional en funció de la jornada parcial realitzada. Tanmateix, les 31 persones ocupades han realitzat un curs de formació d’entre 90 i 150 hores que ha complimentat i millorat el seu encaix al lloc de feina. Els programes Fem Ocupació per a Joves i 30 Plus compten amb el suport del Servei d’Ocupació de Catalunya i del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Nou comentari