Dr. Carles Fontcuberta i el Dr. Esteve Picola, de Mútua Terrassa, amb Luís Campo, de General Electric Healthcare Iberia
Dr. Carles Fontcuberta i el Dr. Esteve Picola, de Mútua Terrassa, amb Luís Campo, de General Electric Healthcare Iberia | MútuaTerrassa

!--akiadsense-->

La Fundació Assistencial MútuaTerrassa i la multinacional General Electric Healthcare han signat un acord de col·laboració per al desenvolupament conjunt de la renovació tecnològica relacionada amb la Diagnosi per mitjà de la Imatge. L’acord estableix una vigència de 10 anys i té per objectiu treballar de manera conjunta en el disseny, planificació i desenvolupament de diversos projectes vinculats amb el tractament i gestió d’imatges clíniques.

Amb l’objectiu, a grans trets, d’assolir el compromís global de la millora del servei a les persones, el Dr. Esteve Picola, director general de MútuaTerrassa defineix l’acord com “un canvi de paradigma a l’hora d’establir la relació entre client i proveïdor. En aquest sentit l’acord ens permet innovar en la manera de gestionar i planificar el futur d’un dels nostres serveis essencials com és el Diagnòstic per la Imatge. No ens plantegem només la innovació tecnològica, sinó la innovació a l’hora de dissenyar un servei que sigui més proper a les persones i al mateix temps permeti centralitzar i optimitzar la presa de decisions”. Per la seva banda, Luís Campo, president de GE Healthcare Iberia comenta que “l’acord amb MútuaTerrassa és una fórmula de col·laboració que va més enllà de l’equipament tecnològic i ens fa socis estratègics que comparteixen riscos i una visió de futur”. Campo destaca que “l’acord inclou qüestions com la formació dels equips humans, la gestió i el desenvolupament de sistemes organitzatius que contribueixen a que els centres hospitalaris siguin més eficients i proporcionin la millor atenció al pacient”.

Durant l’any llarg del procés participatiu, MútuaTerrassa ha pogut valorar de manera conjunta amb tres dels principals líders internacionals del sector, l’estat actual i l’evolució de les tecnologies de diagnòstic per la imatge més avançades. Finalment es va arribar a l’entesa definitiva amb General Electric Healthcare, amb qui es va formalitzar el conveni el passat mes de juliol de 2018, i qui ja està equipant MútuaTerrassa amb maquinària de darrera generació des del passat mes de setembre.

En aquests moments la Unitat de Diagnòstic per la Imatge ja disposa d’un aparell de raigs X digital, un mamògraf digital i 3D i un ecògraf, tots ells ubicats a les noves instal·lacions de l’Edifici Estació de MútuaTerrassa. Paral·lelament, també s’està procedint al canvi dels aparells d’Ultrasons en tots els àmbits assistencials. Per altra banda, el proper mes de gener entrarà en servei la nova Ressonància Magnètica d’ 1.5T, que també es trobarà ubicada al nou Edifici Estació. Al llarg del 2019 es renovaran -un cop finalitzades les obres d’adequació i millora dels espais de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa- els aparells de raigs X i mamògrafs de tota la Fundació Assistencial MútuaTerrassa.

Ressonància magnètica
Ressonància magnètica | MútuaTerrassa

!--akiadsense-->

Nous equipaments ja en servei

Un dels aspectes fonamentals de la nova aliança és el desenvolupament conjunt que els professionals de MútuaTerrassa i de General Electric Healthcare duran a terme al llarg dels propers anys. Es tracta de projectes tecnològics que han de permetre, en un futur, descentralitzar els processos vinculats a la diagnosi per la imatge, i centralitzar la presa de decisions. És a dir, acostar la tecnologia al pacient, als punts on accedeixen els nostres pacients, però centralitzar el coneixement en els punts de presa de decisió. En aquest sentit, entre els projectes que caldrà remarcar i que centraran la tasca de desenvolupament dels equips multidisciplinars de les dues entitats hi ha els relacionats amb l’avaluació i posada en servei de softwares que permetin conèixer i analitzar els fluxos d’ús dels ecògrafs, o una millora de la idoneïtat de les proves diagnòstiques sol·licitades. També es treballarà en el disseny de noves eines de tractament avançat de la imatge per tal de millorar el diagnòstic, i fins i tot en un sistema innovador d’ecografia portàtil.

Un altre dels projectes que s’implementarà serà el control individualitzat de les dosis de radiació rebudes per part dels pacients, un projecte que ja s’aplica en alguns centres europeus i que suposarà -per la Fundació Assistencial MútuaTerrassa- un avenç essencial en aquest tipus de tecnologia i, sobretot, una millora considerable per al pacient. En aquests moments els diferents equips ja estan treballant de manera conjunta i molt acurada per poder definir la posada en marxa dels principals projectes i programar la recollida de dades i informació que permetrà seguir desenvolupant la millora del servei de Diagnòstic per la Imatge a les persones.

Nou comentari