El mes de febrer de 2021 finalitza amb 62.295 persones aturades al Vallès Occidental. Respecte al gener, l’atur augmenta un 0,8%, el que representa 522 persones desocupades més a la comarca. Els darrers tres anys, l’atur registrat ha crescut durant el febrer (un +0,5% el 2019 i un +1,2% el 2020). Interanualment, l’atur s’incrementa en un 24,9% (12.234 persones més). L’atur augmenta, mensualment, en catorze dels vint-i-tres municipis de la comarca i es redueix en nou.

sss

L’atur va pujar en 4.209 persones a Catalunya al febrer respecte al gener i la xifra de desocupats es va situar en 512.290 persones, segons el Ministeri de Treball i Economia Social. Aquesta xifra suposa un increment mensual del 0,83% i si es compara amb el mateix mes del 2020 l’atur creix un 29,62%, concretament hi ha 117.076 desocupats més. No hi havia tants aturats des del gener del 2016. Catalunya va tancar el febrer amb 3.359.239 afiliats a la Seguretat Social, 12.348 més que al gener (0,37%). Tot i això, en els últims dotze mesos s’han destruït 81.563 llocs de feina (-2,37%). Pel que fa als treballadors que es troben en ERTO, i que no entren en el còmput d’aturats, n’hi ha 192.787, un repunt respecte al gener.

Al conjunt de l’Estat, la xifra d’aturats supera els quatre milions de persones, amb 4.008.789, i acumula 44.436 desocupats més que al gener, un increment de l’1,12 %. Si es compara amb el mateix mes de l’any passat, l’atur s’enfila un 23,50%, és a dir, hi ha 762.742 aturats més.

Pel que fa a l’afiliació, la Seguretat Social registra 19.074.871 treballadors a Espanya. El Ministeri de Seguretat Social assenyala que s’han recuperat 713.461 afiliats des del maig del 2020, el moment en què es va notar més la pandèmia sobre el mercat laboral, amb un 64% de l’ocupació destruïda des de llavors.

L’atur continua pujant als serveis

Dels 512.290 aturats a Catalunya, 231.199 eren homes i 281.091 eren dones i de tots ells, 41.879 eren menors de 25 anys.

El nombre de persones sense feina inscrites a les llistes dels serveis d’ocupació cau a la construcció amb 283 persones, es manté estable a la indústria amb 121 inscrits més i augmenta sobretot en els serveis, el més sensible a les restriccions d’activitat per la tercera onada. Així doncs, el sector terciari concentra un increment de 3.337 aturats, mentre que l’agricultura puja en 250 desocupats en el segon mes de l’any. També veu un augment de la desocupació el col·lectiu sense feina anterior amb 784 persones.

Els contractes segueixen a la baixa

Quant a la formalització de contractes, se’n van signar 172.127 al febrer, un 4,79% menys que el mes anterior, i si es compara amb el 2020 la davallada es va accentuar un 4,79%, amb 65.241 signatures menys. La gran majoria de contractes van ser temporals, concretament 144.995, un 6,19% menys que el mes anterior i una caiguda del 27,50% interanual. La resta, 27.132, van ser indefinits. Tot i que en el global les firmes de contractes van a la baixa, durant el mes de febrer sí que creixen els indefinits (3,45%). En relació amb el 2020, s’han firmat 10.233 contractes indefinits menys (-27,39%).

Sobre el total, els contractes temporals encara suposen una gran majoria, un 84,3% respecte al total, i els indefinits només representen el 15,7% restant.

Repunt dels ERTO

Durant el mes de febrer s’ha notat un increment dels ERTO, que han passat d’incloure 171.139 persones a protegir-ne 192.787. Les dades mostren que hi ha més dones afectades (97.711) que homes (93.191).

El 71% dels empleats amb la feina suspesa en un expedient estan inclosos en una modalitat que comporta exoneracions de les quotes a la Seguretat Social que paguen les empreses. Cinc activitats concentren el 40% dels afiliats en ERTO: serveis d’allotjament, agències de viatges, activitats de joc d’atzar, transports aeris i transport de menjar i begudes.

A Catalunya 20.651 estan acollits a ERTO d’impediment; unes altres 66.441 a ERTO per limitacions i 50.893 a ERTO per sectors ultraprotegits i la seva cadena de valor. Fora d’aquestes modalitats, i sense exoneracions, hi ha 53.547 persones en un expedient de força major o per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o productives.

A l’Estat hi havia 899.383 persones incloses en un expedient temporal durant el segon mes del 2021, un 75% menys que a l’inici de la pandèmia.

La nòmina del SEPE puja a 2.629 milions d’euros

L’import total de la nòmina del SEPE va ascendir a 2.629 milions d’euros durant el gener, dels quals 447 es van destinar a Catalunya, on hi ha 298.822 beneficiaris de prestacions contributives, subsidis o rentes actives d’inserció que són de 890,1 euros de mitjana.

A l’Estat, durant el primer mes del 2021 es van abonar prestacions d’ERTO per un import de 694 milions d’euros. El termini de reconeixement de les ajudes i subsidis continua sent molt més alt que l’any anterior, en concret es triga un 374,74% més .

!--akiadsense-->

Nou comentari