L’Estudi “Hàbits de Consum i Compra”, impulsat per l’Ajuntament de Terrassa i la Diputació de Barcelona, s’ha realitzat en base a 1.200 enquestes efectuades entre el 17 de gener i el 16 de març de 2017 als diferents districtes de la ciutat. L’Ajuntament de Terrassa, a través del Servei de Comerç, està interessat en obtenir dades que permetin una aproximació als hàbits de consum de la població i d’aquesta forma poder establir futures accions que ajudin a consolidar, dinamitzar i promocionar el sector comercial a la ciutat.

Amb aquest objectiu, l’Ajuntament va acordar amb la Diputació de Barcelona que en el cas de Terrassa, l’estudi ampliés de 200 a 1.200 les enquestes previstes per poder així obtenir una anàlisi més exhaustiva i detallada sobre els hàbits de consum i compra a la ciutat. L’Ajuntament de Terrassa ha presentat els resultats de l’estudi aquest dilluns a la Taula de Comerç Local, l’organisme que engloba els principals agents del sector presents a Terrassa, amb la intenció de continuar treballant conjuntament i facilitar als i les professionals del sector comercial totes aquelles eines de coneixement o de millora que l’administració pot posar al seu servei.

Els resultats del treball indiquen que l’oferta comercial a nivell municipal es valora de forma molt positiva entre la població i obté una puntuació mitjana de 7,47 en una escala de 0 a 10. Superant la mitjana del conjunt del Vallès Occidental (7,02) i de la província de Barcelona (7,24) A nivell de barris, l’oferta comercial existent obté una valoració mitjana de 6,38 sobre 10, superant la mitjana del Vallès Occidental (5,93) i situant-se lleugerament per sota de la mitjana de la província de Barcelona (6,74). Les llars ubicades al Districte 1 són les que valoren millor l’oferta comercial existent (7,18), seguides del Districte 5 (6,71), el Districte 6 (6,57), el Districte 4 (6,30), el Districte 2 (5,83) i el Districte 3 (5,11) Pel que fa a valoracions més específiques i també relacionades amb l’oferta comercial a Terrassa, les persones enquestades puntuen amb un notable aspectes com els horaris comercials (7,89 sobre 10) la professionalitat dels comerciants (7,60) la varietat de l’oferta existent a la ciutat (7,39) o la seva qualitat (7,35).

Nou comentari