MónTerrassa
El Govern autoritza la continuïtat de la junta arbitral de consum de Terrassa

El Govern ha autoritzat la signatura dels convenis de cooperació entre l’Agència Catalana del Consum (ACC) del Departament d’Empresa i Treball, el Ministeri de Consum del govern espanyol i els Ajuntaments de Barcelona, Badalona, l’Hospitalet de Llobregat, Mataró, Vilafranca del Penedès, Sabadell, Terrassa i Lleida per a la nova constitució de les vuit juntes arbitrals de consum municipals i garantir-ne així la continuïtat. Les juntes arbitrals de consum són organismes especialitzats en l’administració del Sistema Arbitral de Consum en l’àmbit territorial dels municipis.Actualment, a Catalunya hi ha vuit juntes d’àmbit municipal: la Junta Arbitral de Consum de Barcelona, constituïda l’any 1993; les de Badalona, Vilafranca del Penedès i Terrassa, constituïdes el 1994; les juntes de l’Hospitalet de Llobregat i de Lleida, creades l’any 1995, i les de Sabadell i Mataró, constituïdes el 1998.

Les competències assignades a l’Agència Catalana del Consum són totes les que corresponen a la Generalitat en matèria de consum, en virtut de la Constitució i l’Estatut d’autonomia, especialment la informació, la formació, l’educació, l’assessorament, la mediació, l’arbitratge, la inspecció i el control de la disciplina del mercat, la difusió, la promoció, el foment, les relacions institucionals i la defensa dels drets de les persones en l’àmbit del consum.

Tenint en compte l’experiència positiva de les vuit juntes municipals en la resolució extrajudicial de conflictes de consum, el Govern aposta per donar continuïtat a aquests organismes amb la signatura dels convenis respectius. L’ACC, a través d’aquests acords, es compromet a treballar conjuntament amb el Ministeri de Consum i els respectius ajuntaments signants per establir un sistema d’informació recíproc per al bon funcionament del Sistema Arbitral de Consum, i facilitarà l’assessorament tècnic i jurídic necessari per al seu desenvolupament en l’àmbit territorial dels municipis.

L’arbitratge de consum

L’arbitratge de consum és un procediment extrajudicial i voluntari que ofereix als consumidors i a l’empresariat la possibilitat de resoldre amb caràcter vinculant i executiu, i de manera objectiva i gratuïta, els conflictes de consum. Quan un consumidor presenta una reclamació, s’intenta la mediació per tal d’arribar a un acord entre les parts. Si aquesta no prospera, i si ambdues parts hi estan d’acord, s’inicia el procediment arbitral amb la celebració d’una vista presidida per un òrgan arbitral. Aquest òrgan dicta un laude que té el mateix valor que una sentència judicial i, per tant, és de compliment obligatori.

A Catalunya, la Junta Arbitral de Consum de Catalunya (JACC), adscrita a l’ACC, és l’organisme que des de l’any 1993 s’encarrega de gestionar a través de l’arbitratge de consum les reclamacions que plantegen els ciutadans d’arreu de Catalunya quan se senten perjudicats com a conseqüència de la compra d’un producte o de la prestació d’un servei. D’altra banda, també fa tasques de foment de l’arbitratge, amb la finalitat que les empreses i els professionals s’adhereixin al Sistema Arbitral de Consum. Des de la seva constitució, la JACC ha resolt prop de 74.000 casos per laude arbitra. Actualment hi ha 8.708 establiments adherits a l’arbitratge de consum a través d’aquesta Junta.

La JACC, a més a més, compleix amb els requisits de les entitats de resolució alternativa de conflictes de consum acreditades davant la Comissió Europea per resoldre extrajudicialment els conflictes plantejats pels consumidors amb relació a comerciants establerts a la UE.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa