x
Principals tipus de turisme presents al Vallès Occidental | CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL / UAB

Segons dades del nou Pla d’Allotjaments turístics del Vallès Occidental, la comarca té 452 allotjaments turístics, dels quals el 86% són habitatges d’ús turístic (388 habitatges), mentre que tan sols l’11% són allotjaments turístics com hotels o apart-hotels (52) i el 3% són instal·lacions residencials (12). De 2017 a 2018 s’ha produït un creixement important d’habitatges d’ús turístic, gairebé doblant-se, passant de 200 a 388. D’altra banda, el nombre de places d’allotjament ha viscut un increment i, actualment, hi ha 8.752 places d’allotjament turístic a la comarca, de les quals 5.424 són d’establiments hotelers, 1.924 d’habitatges d’ús turístic i 1.386 d’instal·lacions residencials.

La Universitat Autònoma de Barcelona, l’Escola de Turisme i Direcció Hotelera, en col·laboració amb el Consell Comarcal, ha elaborat el Plad’Allotjaments turístics del Vallès Occidental. El Pla té per objectiu dissenyar polítiques turístiques de comercialització amb les plataformes d’allotjament turístic, reforçar la participació públic-privada per articular l’oferta d’allotjament de qualitat i incrementar el nombre de places i pernoctacions a l’àmbit comarcal.

En la presentació del nou Pla d’Allotjaments Turístics s’ha destacat que els nous habitatges d’ús turístic són una oportunitat de nova activitat econòmica generadora de riquesa per a la comarca. En molts municipis, més que un complement a l’oferta hotelera, són la principal o única tipologia d’allotjament existent. Tot i així, l’estudi apunta que s’ha de fer el seguiment i control, atès que gairebé la meitat de places no estan registrades.

Les tendències en l’evolució recent de l’allotjament turístic a la comarca indiquen un cert estancament en el nombre d’establiments d’allotjament turístic (sobretot, hotels) i en el corresponent nombre de places però un creixement positiu en el nombre d’habitatges d’ús turístic. De 2017 a 2018 aquest creixement és molt pronunciat, ja que es dobla en el nombre d’habitatges de 200 habitatges aproximadament, a 388. Durant aquesta etapa també augmenta de manera progressiva el nombre de places d’habitatges d’ús turístic que passa de 100 places a 1.924 en cinc anys (2013-2018). El nombre de places d’instal·lacions residencials percep un augment sobtat a partir del 2013 quan es passa de menys de 200 places a 1.000 places aproximadament el 2014.

Distribució de l’allotjament turístic a la comarca

La proximitat geogràfica, així com les bones comunicacions, amb Barcelona (de forma més clara per als municipis de la meitat meridional de la comarca) és un factor generador de demanda per nou allotjament i per la consolidació de l’existent. Les dades mostren que les places d’allotjaments turístics es concentren principalment a Sabadell (22,2%), a Sant Cugat (18,4%) i Barberà del Vallès (16,6%). D’altra banda, el 24,2% de les places d’habitatges d’ús turístic són a Sant Cugat, el 19% a Sabadell, el 12% a Castellar i el 10,3% a Terrassa.

Nou comentari