Cornut i pagar el coronavirus. Així se sentirà un gruix important de contribuents durant la campanya de la declaració de la renda 2020, que es posarà en marxa l’abril de l’any vinent. I és que si a l’Estat espanyol no li surten els números per afrontar el pagament d’ajudes a treballadors, autònoms i empreses afectades per la pandèmia, als ciutadans obligats a declarar els seus ingressos a Hisenda –minats per situacions d’ERTO, baixes per malaltia o per reducció dràstica de l’activitat arran del confinament i de la posterior crisi econòmica- els caurà un nou gerro d’aigua freda. La majoria d’ajudes, subvencions, prestacions especials per cessament d’activitat i també el subsidi de l’ERTO tenen una repercussió fiscal en l’IRPF. Ras i curt, molts declarants hauran tingut menys ingressos que en la campanya de renda anterior, però els tocarà pagar –malgrat que l’any passat van tenir devolució o van pagar menys- pel fet de tenir dos pagadors, la seva empresa i el SEPE, una circumstància que fa que a la pràctica l’Estat els hagi retingut menys diners en concepte d’IRPF.

A l’hora de fer la declaració de la renda qui hagi rebut ajudes pel coronavirus haurà de passar comptes, perquè no estan exemptes de pagar impostos. I no tributen igual les ajudes directes i les subvencions que una indemnització per acomiadament, el subsidi d’un ERTO o l’atur d’un autònom. Un trencaclosques que té com a resultat un càstig per als més afectats. Segons els càlculs dels experts, un treballador que guanyi un salari brut mitjà de 23.646 euros i hagi estat en un ERTO del 100% entre març i juny, haurà de pagar 1.322 euros a l’Estat en concepte de l’IRPF que no ha pagat durant aquests mesos. Amb el mateix salari, un treballador que no s’hagi vist afectat per cap mesura relacionada amb el coronavirus, haurà de pagar 0,98 euros a Hisenda, perquè ja haurà tributat durant l’any la quantitat corresponent a la seva situació laboral i familiar.

Prestació per cessament d’activitat en autònoms

Ha estat la mesura estrella per als autònoms, però té implicacions en l’IRPF i no surt pas de franc, com si es cobrés l’atur en qualsevol moment. Per tant, tributa com si fos un rendiment del treball i es comptabilitza com un salari més a l’hora de declarar els ingressos.

Els Erto

A efectes d’IRPF, la prestació de l’ERTO no es considera una ajuda o subvenció, de manera que per a la renda, és com cobrar l’atur i tenir un segon pagador. En altres paraules, suposa un ingrés extra que se suma a les rendes del treball de la nòmina. En aquest cas, els experts donen per fet que els afectats per un ERTO hauran de pagar en la propera declaració, perquè la retenció practicada amb el salari de l’ERTO és molt baixa o nul·la. I aquí hi ha una altra derivada: si el treballador per compte aliè no està obligat a fer la declaració de la renda si no supera els 22.000 euros bruts anuals, havent cobrat del SEPE el llindar cau fins als 14.000 euros –si del SEPE s’han rebut més de 1.500 euros-. Per tant, molts treballadors fins ara exempts de passar comptes amb Hisenda seran obligats a fer-ho i amb tota probabilitat hauran d’ingressar diners a la caixa de Madrid.

Les indemnitzacions per acomiadament

Si el treballador ha perdut la feina pel coronavirus, s’aplicarà la mateixa lògica que amb l’ERTO, però amb l’atur. Per a la indemnització i la liquidació no hi ha canvis fiscals. Els primers 180.000 euros estan exempts de tributar, i la resta tindrà consideració de rendiment del treball. Com en el cas de l’ERTO, apareixeran dos pagadors, i per tant, serà obligat fer la declaració.

Subsidi d’atur per a treballadors temporals

És una ajuda nova que ha habilitat el govern espanyol, però que també té implicacions en la renda del 2020 perquè s’ha de tributar. El declarant haurà de sumar aquest subsidi a la resta de rendiments del treball i serà un segon pagador. Per tant, es trobarà en la mateixa situació que els afectats per un ERTO o per ajudes per cessament d’activitat.

Ajudes a treballadors i treballadores de la llar

Aquesta ajuda específica s’articula també com un subsidi, i com a tal, ha de tributar IRPF. Se sumarà a les rendes obtingudes i figurarà com un segon pagador.

Rescatar el pla de pensions pel coronavirus

L’executiu espanyol ha permès el rescat dels plans de pensions a persones afectades per la pandèmia, però això no canvia la fiscalitat del pla de pensions. Els diners tributaran dins de la base general dels tipus d’IRPF i ho farà tant pels diners estalviats com pels rendiments acumulats. En aquest cas, és important fer números a l’hora de plantejar-se el rescat, perquè si es recupera una quantitat elevada, la factura fiscal del 2020 serà més alta. La raó és que recuperar el pla de pensions en forma de capital eleva la base imposable i fa que el titular hagi de tributar amb tipus més alts.

L’ingrés mínim vital

Aquesta ajuda, sorgida durant la pandèmia però amb voluntat de permanència, tampoc no està exempta de tributació i té el mateix funcionament que la resta d’ajudes públiques, és a dir, tributa com una renda del treball i està subjecta a IRPF.

Nou comentari