MónTerrassa
Convocatòria oberta d’ajuts per a les activitats d’estiu a Terrassa

Ja s’ha obert la convocatòria per optar als ajuts destinats a les diferents activitats d’estiu a Terrassa. L’Ajuntament inicia el procés de preinscripció d’aquelles famílies que desitgen que els seus infants i joves realitzin durant els mesos no lectius esplais i activitats esportives, culturals, musicals, artístiques, tecnològiques o educatives. Les sol·licituds de subvencions inclouen tant el cost de la inscripció com la despesa del servei de menjador de l’activitat on s’hagi inscrit. En total, el govern té previst destinar 506.000€ a ajuts econòmics per a les activitats d’estiu 2022.

Des de la regidoria de Drets Socials, s’aposta, com l’any passat, per “afavorir la igualtat d’oportunitats i respondre a l’interès de cada infant, jove i adolescent, de poder-se finançar activitats durant els mesos no escolars”. El termini de presentació de sol·licituds serà del 28 de febrer al 18 de març, ambdós inclosos. Enguany, la convocatòria s’ha avançat, amb l’objectiu que les famílies tinguin abans la resolució i puguin planificar millor el període de vacances escolars.

Pel tinent d’alcalde de Drets Socials, Noel Duque, cal destacar “la importància d’aquest suport als nostres infants i joves i les seves famílies per seguir en la línia de justícia social i igualtat d’oportunitats que des d’aquest Govern ens hem compromès a mantenir i reforçar. Que totes i tots tinguem les mateixes possibilitats per poder triar com gaudir del temps extraescolar i tinguem la garantia que cap infant ni jove es quedi fora del sistema”.

Requisits i prestacions

Cada infant o adolescent podrà sol·licitar ajuts per a tres activitats, que s’aprovaran segons disponibilitat de pressupost, amb un import màxim de 275 euros per activitat. Amb tot, si el preu d’inscripció és inferior a aquest import, la prestació s’ajustarà al cost real de l’activitat. En el cas que la prestació atorgada no cobreixi la totalitat del cost de l’activitat, la família haurà d’assumir el copagament de la part restant. Pel que fa a la prestació destinada a la despesa del servei de menjador de l’activitat, s’han establert uns trams que van del 40% del cost del servei fins al 100%, en funció del barem econòmic.

Podran ser persones beneficiàries de les prestacions econòmiques per a les activitats d’estiu infants i joves fins a 18 anys, residents legalment a Terrassa i que la unitat familiar de convivència de la persona sol·licitant reuneixi els criteris econòmics establerts en aquesta convocatòria. Excepcionalment, per a persones amb diversitat funcional igual o superior al 33%, l’edat de la persona beneficiària s’amplia fins els 22 anys.

La sol·licitud s’haurà de presentar per via telemàtica a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Terrassa, acompanyada de la documentació acreditativa indicada. Per a aquelles persones que no disposin de mitjans informàtics propis o dels coneixements necessaris per fer el tràmit en línia de manera autònoma, podran sol·licitar cita prèvia als Punts d’Orientació Social, distribuïts pels diferents districtes de la ciutat, on rebran el suport per fer el tràmit.

Nou comentari

Comparteix