MónTerrassa
Calendari fiscal, ajuts i exempcions tributàries pel 2017 a Terrassa

L’Ajuntament de Terrassa està fent arribar als domicilis de les persones contribuents el Calendari Fiscal per al 2017 amb l’objectiu de millorar la informació i l’atenció tributària als ciutadans i ciutadanes de Terrassa i, alhora, facilitar el compliment dels deures tributaris de la ciutadania. Aquest calendari permet disposar de tota la informació tributària relativa a l’exercici actual, destacant les bonificacions i exempcions de les que es poden gaudir per capacitat econòmica, de caràcter social, per bon comportament ambiental i per al foment de l’activitat econòmica.

Per al 2017, s’ha aprovat un escalat de bonificacions per capacitat econòmica més progressiu i ampli d’aplicació que contempla bonificacions des del 25% fins al 90%. Les principals ordenances que preveuen bonificacions per capacitat econòmica són: Plusvàlua (herències), IBI (habitatges de protecció oficial), Taxes sobre la Gestió de Residus, Centres Docents de Titularitat Municipal, Instal·lacions Esportives, Animals de Companyia, Horts Municipals o Cementiri, entre d’altres.

Les bonificacions a famílies nombroses i monoparentals també segueixen un escalat per ingressos, amb un màxim de 47.168,67 euros, adaptant els trams al nombre de fills i contemplen bonificacions des del 5% fins al 90%. Les principals bonificacions a les que es poden accedir són les de: Impost sobre Béns Immobles (IBI), Taxes sobre la Gestió de Residus o Centres Docents de Titularitat Municipal, entre d’altres. L’any 2016, l’Ajuntament va donar ajuts al pagament de l’IBI i bonificacions fiscals per import de 4.282.005,25 euros. És tracta d’una xifra record que iguala la que es va assolir el 2014, i que supera notablement la de 2015.

Nou comentari

Comparteix