Tots Sants al cementiri de Terrassa | Cristóbal

Josep Vidiella Viñes, 78 anys

Vetlla: sala 3, des del 29/04 a les 18 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 30/04 a les 11 h

Cremació: 30/04 a les 11.30 h

Elisabet Orti Blanch, 79 anys

Vetlla: sala 1, des del 29/04 a les 18 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 30/04 a les 12 h

Cremació: 30-04-2019 a les 12.30 h

Inhumació de cendres: 03/05 a les 17.30 h

Nou comentari