Josep Monsonet Roca, 91 anys

Vetlla: Sala Montserrat, des de el dia 29-11-2020 a les 16:00 hores,

Cerimònia: el dia 30-11-2020 a les 09:30 hores

Lloc de cerimònia: Oratori La Rambla serveis funeraris

Inhumació: el dia 30-11-2020 a les 10:30 hores

María Isabel Coca Luna, 59 anys

Vetlla: sala 3, des del 29/11 a les 16 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 30/11 a les 9 h

Inhumació: 30/11 a les 9.30 h

Natalio Hernández Vizcaino, 70 anys

Vetlla: sala 7, des del 29/11 a les 10 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 30/11 a les 10 h

Cremació: 30/11 a les 10.45 h

Pepita Aromí Domingo, 95 anys

Cerimònia: Parròquia Sant Pere, 30/11 a les 11 h

Cremació: 30-11-2020 a les 11.45 h

Antonio Molina Galera, 71 anys

Cerimònia: Temple Cementiri, 30/11 a les 11.30 h

Cremació: 01/12 a les 13.30 h

Lorenza Urbano León, 86 anys

Vetlla: sala 5, des del 29/11 a les 9 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 30/11 a les 12 h

Cremació: 30/11 a les 12.45 h

Sagrario Olea Carbajal, 86 anys

Vetlla: sala 1, des del 29/11 a les 12 h

Antonio Rodríguez García, 86 anys

Vetlla: sala 9, des del 30/11 a les 11 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 01/12 a les 9 h

Cremació: 01/12 a les 9.30 h

Àngel Rocamora Callau, 73 anys

Vetlla: sala 6, des del 30/11 a les 16 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 01/12 a les 10 h

Cremació: 01/12 a les 10.30 h

Isidra Fernández Arroyo, 101 anys

Vetlla: sala 2, des del 30/11 a les 18 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 01/12 a les 10.30 h

Inhumació: 01/12 a les 11 h

David Martínez Sáez, 87 anys

Vetlla: sala 8, des del 30/11 a les 16 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 01/12 a les 12 h

Cremació: 01/12 a les 12.45 h

Nou comentari

Comparteix