Ramon Guerrero Rodríguez, 56 anys

Vetlla: sala 8, des del 28/09 a les 15 h

Cremació: 29/09 a les 9 h

José Herrerías Rodríguez, 88 anys

Vetlla: sala 4, des del 28/09 a les 15 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 29/09 a les 9.30 h

Inhumació: 29/09 a les 10 h

Jordi Vilargunté Catllà, 86 anys

Vetlla: sala 2, des del 28/09 a les 16 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 29/09 a les 10.30 h

Inhumació: 29/09 a les 11 h

Josep Bellart Miró, 84 anys

Vetlla: sala 1, des del 29/09 a les 8 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 29/09 a les 12 h

Cremació: 29/09 a les 12.30 h

Jaume Escudé Comas, 95 anys

Vetlla: sala 7, des del 28/09 a les 16 h

Cerimònia: Catedral del Sant Esperit, 29/09 a les 16 h

Inhumació: 28/09 a les 11.59 h

Nou comentari