Josepa Comas Puig, 97 anys

Vetlla: Sala Montserrat, des de el dia 27-05-2021 a les 09:00 hores,

Cerimònia: el dia 27-05-2021 a les 11:30 hores

Lloc de cerimònia: Oratori La Rambla serveis funeraris

Inhumació: el dia 27-05-2021 a les 12:30 hores

Antonio Hernández Paredes, 70 anys

Vetlla: sala 7, des del 26/05 a les 18 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 27/05 a les 9 h

Cremació: 27/05 a les 9.30 h

Dolores Medina Medina, 90 anys

Vetlla: sala 3, des del 26/05 a les 15 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 27/05 a les 10 h

Inhumació: 27/05 a les 10.30 h

Lídia Carol Larrú, 72 anys

Cerimònia: Temple Cementiri, 27/05 a les 12 h

Cremació: 27/05 a les 12.30 h

Francisco Salvador Alcázar, 91 anys

Vetlla: sala 9, des del 27/05 a les 9 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 27/05 a les 17 h

Inhumació: 27/05 a les 17.30 h

Nou comentari