Cecilia Pedrol Camats, 91 anys

Vetlla: sala 7, des del 20/12 a les 11.30 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 21/12 a les 12 h

Cremació: 22/12 a les 9.30 h

Antonio Urbano Carrasco, 81 anys

Vetlla: sala 4, des del 21/12 a les 8 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 22/12 a les 10 h

Cremació: 22/12 a les 10.30 h

Consol Berenguer Martí, 73 anys

Vetlla: sala 8, des del 21/12 a les 10 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 22/12 a les 10.30 h

Inhumació: 22/12 a les 11 h

Rosa Arnedo Mur, 77 anys

Vetlla: sala 6, des del 20/12 a les 16.15 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 22/12 a les 11 h

Cremació: 22/12 a les 11.30 h

Nou comentari