Angustias Lao Salmerón, 90 anys

Vetlla: sala 3, des del 21/08 a les 16 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 22/08 a les 10 h

Inhumació: 22/08 a les 10.30 h

José Pérez Cañadas, 91 anys

Vetlla: sala 7, des del 21/08 a les 15 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 22/08 a les 11 h

Inhumació: 22/08 a les 11.30 h

Juan José Martos Vallejos, 89 anys

Vetlla: sala 5, des del 22/08 a les 9 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 22/08 a les 15 h

Inhumació: 22/08 a les 15.30 h

Maria Salvany Puig, 92 anys

Vetlla: sala 1, des del 22/08 a les 10 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 23/08 a les 9 h

Cremació: 23/08 a les 9.30 h

Nou comentari