Dolores Taboada Couceiro, 102 anys

Vetlla: sala 5, des del 21/10 a les 15 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 22/10 a les 11 h

Cremació: 22/10 a les 11.30 h

Pilar Mateo Panadero, 89 anys

Vetlla: sala 3, des del 21/10 a les 17 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 22/10 a les 12 h

Cremació: 22/10 a les 12.30 h

Abigail Orihuela, 30 anys

Cerimònia: Temple Cementiri, 22/10 a les 16 h

Inhumació: 22/10 a les 17 h

Nou comentari