Antonio Rodríguez Moyano, 82 anys

Vetlla: sala 4, des del 19/01 a les 9.30 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 20/01 a les 9 h

Cremació: 20/01 a les 9.30 h

Francisco Santacruz Pérez, 79 anys

Vetlla: sala 6, des del 18/01 a les 18.30 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 20/01 a les 10 h

Cremació: 20/01 a les 10.30 h

Concepción Troyano Jaén, 93 anys

Vetlla: sala 2, des del 19/01 a les 12 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 20/01 a les 10.30 h

Inhumació: 20/01 a les 20.09 h

Nou comentari