Ricard Piqueras Torroba, 88 anys

Vetlla: Sala Montserrat, des de el dia 18-12-2019 a les 16:00 hores,

Cerimònia: el dia 19-12-2019 a les 12:00 hores

Lloc de cerimònia: Oratori La Rambla serveis funeraris

Incineració: el dia 19-12-2019 a les 16:00 hores

María Bernat Foj, 98 anys

Cerimònia: el dia 19-12-2019 a les 16:30 hores

Lloc de cerimònia: Convent i capella germanes Josefines.

Inhumació: el dia 19-12-2019 a les 17:30 hores

Lourdes Borrell Navarro, 57 anys

Vetlla: sala 2, des del 18/12 a les 10 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 19/12 a les 9 h

Cremació: 19/12 a les 9.30 h

María Quintero Hernández, 90 anys

Vetlla: sala 6, des del 18/12 a les 15 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 19/12 a les 10 h

Cremació: 19/12 a les 10.30 h

Josep Latre Angás, 91 anys

Vetlla: sala 5, des del 18/12 a les 18 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 19/12 a les 9.30 h

Inhumació: 19/12 a les 10 h

Antonio Mesa Cano, 92 anys

Vetlla: sala 4, des del 18/12 a les 19 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 19/12 a les 11 h

Cremació: 19/12 a les 11.30 h

Carlos Cañizares Gutiérrez, 79 anys

Vetlla: sala 7, des del 18/12 a les 17 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 19/12 a les 11.30 h

Cremació: 19/12 a les 13.30 h

Joan Ramon Manauta, 90 anys

Vetlla: sala 3, des del 18/12 a les 18 h

Cerimònia: Parròquia Sant Joan (Matadepera), 19/12 a les 12 h

Cremació: 19/12 a les 13 h

Santiago Barba Oteros, 80 anys

Vetlla: sala 1, des del 18/12 a les 16 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 19/12 a les 15 h

Cremació: 19/12 a les 15.30 h

Nou comentari