Victorino Alonso Muñoz, 89 anys

Vetlla: sala 6, des del 18/08 a les 9 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 19/08 a les 9 h

Cremació: 19/08 a les 9.30 h

Juan Lorente Larrea, 87 anys

Vetlla: sala 2, des del 18/08 a les 10 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 19/08 a les 10 h

Cremació: 19/08 a les 10.30 h

María Morros Parera, 72 anys

Vetlla: sala 4, des del 19/08 a les 8 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 19/08 a les 11 h

Inhumació: 19/08 a les 11.30 h

Bernado Estivill Castillo, 80 anys

Vetlla: sala 9, des del 18/08 a les 14 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 19/08 a les 11.30 h

Cremació: 19/08 a les 16 h

Maria Martínez García, 85 anys

Vetlla: sala 1, des del 18/08 a les 15 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 19/08 a les 12 h

Cremació: 19/08 a les 12.30 h

María de los Ángeles Sánchez García, 96 anys

Vetlla: sala 7, des del 18/08 a les 17 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 19/08 a les 15 h

Cremació: 19/08 a les 15.30 h

Nou comentari