Montserrat Vilalta i Navarro, 77 anys

Cerimònia: el dia 18-02-2020 a les 09:45 hores

Lloc de cerimònia: Oratori La Rambla serveis funeraris

José María Ruiz García, 86 anys

Vetlla: Sala La Mola, des de el dia 17-02-2020 a les 16:00 hores,

Cerimònia: el dia 18-02-2020 a les 16:00 hores

Lloc de cerimònia: Oratori La Rambla serveis funeraris

Inhumació: el dia 18-02-2020 a les 16:45 hores

Fernando Amores Cabeza, 94 anys

Vetlla: sala 3, des del 17/02 a les 16 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 18/02 a les 9.30 h

Inhumació: 18/02 a les 10 h

Abdelaziz Boulafa, 57 anys

Cerimònia: Mesquita de Terrassa, 19/02 a les 13 h

Fidel Ramírez Lorenzo, 46 anys

Vetlla: sala 1, des del 18/02 a les 18 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 19/02 a les 15 h

Cremació: 19/02 a les 15.30 h

Nou comentari