Carmen Cazorla Martínez, 89 anys

Vetlla: sala 3, des del 16/01 a les 17 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 17/01 a les 16.30 h

Inhumació: 17/01 a les 17 h

Nou comentari