Angelina Casas Trullols, 95 anys

Vetlla: sala 3, des del 14/09 a les 16 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 15/09 a les 11 h

Cremació: 15-09-2019 a les 11.30 h

Inhumació de cendres: 21/09 a les 10.30 h

Nou comentari