Manuel Ruiz Rivas, 71 anys

Vetlla: sala 5, des del 14/05 a les 15 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 15/05 a les 15 h

Cremació: 15-05-2021 a les 15.30 h
Inhumació de cendres: 17/05 a les 15.30 h

Ana Villa Gómez, 92 anys

Vetlla: sala 7, des del 14/05 a les 17 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 15/05 a les 15.30 h

Cremació: 15/05 a les 16 h

Antònia Bisbal Domènech, 97 anys

Vetlla: sala 6, des del 14/05 a les 16 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 15/05 a les 16 h

Inhumació: 15/05 a les 16.30 h

Lidia Herrero Rodríguez, 37 anys

Vetlla: sala 2, des del 16/05 a les 8 h

Cremació: 16/05 a les 10.30 h

Encarna Parrilla Pérez, 84 anys

Vetlla: sala 8, des del 15/05 a les 16 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 16/05 a les 12 h

Cremació: 16-05-2021 a les 12.30 h
Inhumació de cendres: 18/05 a les 9.30 h

Nou comentari