Tomás Iturbide Tulla, 88 anys

Vetlla: Sala La Mola, desde el dia 14-03-2021 a les 17:00 hores,

Cerimònia: el dia 15-03-2021 a les 15:00 hores

Lloc de cerimònia: Oratori La Rambla serveis funeraris

Incineració: el dia 15-03-2021 a les 16:00 hores

Lola Felices Nieto, 80 anys

Vetlla: Sala Montcau, desde el dia 15-03-2021 a les 11:00 hores,

Cerimònia: el dia 16-03-2021 a les 12:30 hores

Lloc de cerimònia: Oratori La Rambla serveis funeraris

Incineració: el dia 16-03-2021 a les 13:30 hores

Ángel Martínez Martínez, 62 anys

Vetlla: sala 8, des del 14/03 a les 16.30 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 15/03 a les 9.30 h

Inhumació: 15/03 a les 10 h

Manuel Torres Barreras, 92 anys

Vetlla: sala 2, des del 14/03 a les 9 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 15/03 a les 10.30 h

Inhumació: 15/03 a les 11 h

Manuel Figueras Hernández, 88 anys

Vetlla: sala 4, des del 14/03 a les 12.30 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 15/03 a les 12 h

Cremació: 15/03 a les 12.30 h

Mercè Tey Galí, 84 anys

Vetlla: sala 3, des del 15/03 a les 14 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 16/03 a les 10 h

Cremació: 16/03 a les 10.30 h

Nou comentari