Leonor Poses Viñals, 91 anys

Vetlla: sala 2, des del 12/08 a les 16 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 13/08 a les 11 h

Cremació: 13/08 a les 11.30 h

Juan González Plaza, 81 anys

Vetlla: sala 6, des del 12/08 a les 17 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 13/08 a les 12 h

Cremació: 13/08 a les 12.30 h

Antonio Jiménez Sarria, 90 anys

Vetlla: sala 4, des del 12/08 a les 16 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 13/08 a les 15 h

Cremació: 13/08 a les 15.30 h

Nou comentari