Ramón Mir Busquets, 82 anys

Vetlla: Sala La Mola, des de el dia 12-03-2021 a les 16:00 hores,

Cerimònia: el dia 13-03-2021 a les 10:30 hores

Lloc de cerimònia: Oratori La Rambla serveis funeraris

Inhumació: el dia 13-03-2021 a les 11:30 hores

Manuel Terrón Carballar, 86 anys

Vetlla: sala 2, des del 12/03 a les 8 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 13/03 a les 9.30 h

Inhumació: 13/03 a les 10 h

José Sánchez Baños, 91 anys

Cerimònia: Temple Cementiri, 13/03 a les 10 h

Cremació: 13/03 a les 10.30 h

Antonio Quirós Bellido, 57 anys

Vetlla: sala 1, des del 12/03 a les 18 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 13/03 a les 12 h

Cremació: 13/03 a les 12.30 h

Anni Libran Oriol, 59 anys

Cerimònia: Temple Cementiri, 13/03 a les 15.30 h

Cremació: 13-03-2021 a les 16 h

Àngels Carrique Romero, 83 anys

Vetlla: sala 4, des del 13/03 a les 9 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 14/03 a les 10 h

Cremació: 14/03 a les 10.30 h

Nou comentari