Maria Piñol Sas, 99 anys

Vetlla: sala 9, des del 11/09 a les 16 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 12/09 a les 9.30 h

Inhumació: 12/09 a les 10 h

Dolores Gargallo Vidiella, 79 anys

Vetlla: sala 3, des del 10/09 a les 16 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 12/09 a les 10 h

Cremació: 12/09 a les 10 h

Gregorio Navarro Ramírez, 69 anys

Vetlla: sala 6, des del 11/09 a les 8 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 12/09 a les 10.30 h

Inhumació: 12/09 a les 11 h

Judith Fürler Moreno, 8 anys

Vetlla: sala 5, des del 11/09 a les 10 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 12/09 a les 11 h

Cremació: 12/09 a les 11.30 h

Francisco Sabán Montilla, 82 anys

Vetlla: sala 7, des del 11/09 a les 12 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 12/09 a les 11.30 h

Inhumació: 12/09 a les 12 h

Elena Velasco Capitán, 56 anys

Vetlla: sala 1, des del 11/09 a les 18 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 12/09 a les 17 h

Inhumació: 12/09 a les 17.30 h

Nou comentari