Victoria Cabrera López, 97 anys

Vetlla: sala 4, des del 07/12 a les 10.30 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 08/12 a les 11 h

Inhumació: 08/12 a les 11.30 h

Mostafa Mtiri El Ouaryaguli, 63 anys

Cerimònia: Mesquita de Terrassa, 09/12 a les 14 h

Nou comentari