Miguel Morillo Fuentes, 94 anys

Vetlla: sala 2, des del 07/10 a les 14 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 08/10 a les 9 h

Cremació: 08/10 a les 9.30 h

Teresa Trenchs Guitart, 96 anys

Vetlla: sala 4, des del 07/10 a les 12 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 08/10 a les 10 h

Inhumació: 08/10 a les 10.30 h

Nou comentari