Maria Llordés Cots, 75 anys

Vetlla: Sala La Mola, des de el dia 09-09-2020 a les 09:00 hores,

Cerimònia: el dia 09-09-2020 a les 15:15 hores

Lloc de cerimònia: Oratori La Rambla serveis funeraris

Inhumació: el dia 09-09-2020 a les 16:00 hores

Pepita Mas Anglada, 81 anys

Vetlla: Sala Montserrat, des de el dia 08-09-2020 a les 16:00 hores,

Cerimònia: el dia 09-09-2020 a les 10:45 hores

Lloc de cerimònia: Oratori La Rambla serveis funeraris

Incineració: el dia 09-09-2020 a les 11:30 hores

Manuel Navarro Grancha, 72 anys

Vetlla: sala 4, des del 08/09 a les 10 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 09/09 a les 10 h

Cremació: 09/09 a les 10.30 h

María Alba Albañil, 81 anys

Vetlla: sala 6, des del 08/09 a les 15 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 09/09 a les 10.30 h

Inhumació: 09/09 a les 11 h

Teresa Perpiñà Rofes, 96 anys

Vetlla: sala 2, des del 08/09 a les 15 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 09/09 a les 11.30 h

Inhumació: 09/09 a les 12 h

Josep Ortiz Bellmunt, 71 anys

Vetlla: sala 8, des del 09/09 a les 9 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 09/09 a les 12 h

Cremació: 09/09 a les 12.30 h

Antonio Palenciano González, 76 anys

Vetlla: sala 1, des del 08/09 a les 18 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 09/09 a les 15 h

Cremació: 09-09-2020 a les 15.30 h

Josep Pla Baseda, 94 anys

Cerimònia: Temple Cementiri, 09/09 a les 16 h

Inhumació: 09/09 a les 16.30 h

Jesús Tevar Tevar, 70 anys

Vetlla: sala 3, des del 09/09 a les 10 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 10/09 a les 9 h

Cremació: 10/09 a les 9.30 h

Nou comentari