Maria Soler Piera, 91 anys

Vetlla: sala 3, des del 08/10 a les 9 h

Cerimònia: Parròquia Sant Pere, 08/10 a les 15 h

Cremació: 08-10-2021 a les 16 h

José Camargo Bello, 55 anys

Vetlla: sala 1, des del 07/10 a les 15 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 08/10 a les 16 h

Inhumació: 08/10 a les 16.30 h

Nou comentari