Cesáreo Gómez Aibar, 91 anys

Vetlla: sala 2, des del 07/09 a les 10 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 08/09 a les 10 h

Inhumació: 08/09 a les 10.30 h

Nou comentari