Elena Quintana Canet, 91 anys

Vetlla: sala 6, des del 07/03 a les 16 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 08/03 a les 9 h

Inhumació: 08/03 a les 9.30 h

Dolores López Romero, 91 anys

Vetlla: Sala La Mola, des de el dia 07-03-2021 a les 17:00 hores,

Cerimònia: el dia 08-03-2021 a les 16:00 hores

Lloc de cerimònia: Oratori La Rambla serveis funeraris

Incineració: el dia 09-03-2021 a les 09:30 hores

Mari Carmen Soriano Molina, 60 anys

Vetlla: sala 9, des del 07/03 a les 11 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 08/03 a les 15 h

Cremació: 08-03-2021 a les 15.30 h

Inhumació de cendres: 10/03 a les 12.30 h

Rosa Guitart Lacosta, 86 anys

Vetlla: sala 7, des del 07/03 a les 18 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 08/03 a les 16 h

Inhumació: 08/03 a les 16.30 h

Magdalena Cortés Linares, 92 anys

Cerimònia: Temple Cementiri, 08/03 a les 15.30 h

Cremació: 08/03 a les 16 h

Daniel Comas Gamón, 75 anys

Vetlla: sala 1, des del 07/03 a les 17 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 08/03 a les 12 h

Cremació: 08/03 a les 13 h

Purificación Salmerón Méndez, 94 anys

Vetlla: sala 3, des del 07/03 a les 9 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 08/03 a les 9.30 h

Manuel Sánchez Rodríguez, 92 anys

Vetlla: sala 4, des del 07/03 a les 10 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 08/03 a les 10 h

Inhumació: 08/03 a les 10.30 h

Jaume Cuberes Castellarnau, 77 anys

Vetlla: sala 5, des del 07/03 a les 15 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 08/03 a les 11 h

Cremació: 08/03 a les 11.30 h

Nou comentari