Rafael Jiménez Cosentino, 92 anys

Vetlla: Sala Montcau, des de el dia 07-03-2021 a les 09:00 hores,

Cerimònia: el dia 08-03-2021 a les 09:30 hores

Lloc de cerimònia: Oratori La Rambla serveis funeraris

Incineració: el dia 08-03-2021 a les 10:30 hores

Julia Quintana López, 89 anys

Vetlla: sala 7, des del 06/03 a les 12 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 07/03 a les 9 h

Cremació: 07-03-2021 a les 9.30 h

Inhumació de cendres: 08/03 a les 10.30 h

Miguel García Cuenca, 78 anys

Vetlla: sala 9, des del 05/03 a les 18 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 07/03 a les 10 h

Cremació: 07/03 a les 10.30 h

Sisco Pérez Farré, 61 anys

Vetlla: sala 2, des del 06/03 a les 11 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 07/03 a les 11 h

Cremació: 07/03 a les 11 h

Juan Jiménez Ruiz, 88 anys

Vetlla: sala 8, des del 06/03 a les 12 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 07/03 a les 12 h

Inhumació: 07/03 a les 12.30 h

Carme Peralta Teixidó , 87 anys

Vetlla: Sala La Mola, des de el dia 06-03-2021 a les 17:00 hores,

Cerimònia: el dia 07-03-2021 a les 09:30 hores

Lloc de cerimònia: Oratori La Rambla serveis funeraris

Inhumació: el dia 07-03-2021 a les 10:30 hores

Mercè Argemí Torras, 71 anys

Vetlla: Sala Montserrat, des de el dia 06-03-2021 a les 16:00 hores,

Cerimònia: el dia 07-03-2021 a les 11:30 hores

Lloc de cerimònia: Oratori La Rambla serveis funeraris

Incineració: el dia 07-031-2021 a les 12:30 hores

Nou comentari