Josefina Martí i Martí, 89 anys

Vetlla: Sala Montserrat, des de el dia 05-01-2020 a les 16:00 hores,

Cerimònia: el dia 06-01-2020 a les 11:45 hores

Lloc de cerimònia: Oratori La Rambla serveis funeraris

Inhumació: el dia 06-12-2020 a les 12:30 hores

María Soto Soto, 91 anys

Vetlla: sala 6, des del 05/01 a les 15 h

Cerimònia: Sala cerimònies Tanatori de Terrassa, 06/01 a les 9 h

Cremació: 06/01 a les 9.30 h

Rosa Mari Sellarès Cueto, 71 anys

Vetlla: sala 4, des del 05/01 a les 9.30 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 06/01 a les 10 h

Cremació: 06/01 a les 10.30 h

Ana Solano García, 58 anys

Vetlla: sala 8, des del 05/01 a les 13 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 06/01 a les 12 h

Cremació: 06/01 a les 12.30 h

Nou comentari