Carmen Serrano Aguilera, 74 anys

Vetlla: sala 1, des del 04/09 a les 8 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 04/09 a les 15.30 h

Cremació: 04/09 a les 16 h

Teresa Ortega Rodríguez, 59 anys

Vetlla: sala 3, des del 03/09 a les 17 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 04/09 a les 17 h

Francisco Cárdenas Hernández, 58 anys

Vetlla: sala 2, des del 04/09 a les 10 h

Cremació: 05/09 a les 10.30 h

Miquel Pecanins Fainé, 99 anys

Vetlla: sala 4, des del 04/09 a les 16 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 05/09 a les 12 h

Cremació: 05-09-2020 a les 12.30 h

Inhumació de cendres: 07/09 a les 12.30 h

Jordi Sanromà Pujol, 19 anys

Vetlla: sala 1, des del 04/09 a les 18.30 h

Cremació: 05/09 a les 15.30 h

Nou comentari